Malotřídky jsou školy, obvykle venkovské, které nemají všech pět ročníků jako „prvostupňové“ či plně organizované školy, ale spojují ve třídách dva i více ročníků dohromady.

Přes veškeré překážky, které jim jsou stavěny do cesty, malotřídek vlivem populačního poklesu přibývá. Mnozí ředitelé jsou přitom postaveni do nezáviděníhodné situace – musí zvládnout veškeré náležitosti, které jim ze zákona jako ředitelům přísluší, zároveň jsou však nuceni se v mnohem větší míře podílet na přímé výuce, protože finanční prostředky na udržení dalšího pedagogického pracovníka jen těžko získají.  

Jaká jsou tedy pozitiva malotřídních škol? Těží z nich především děti, které takovou školu navštěvují. Užší kontakt dítěte s učitelem, vysloveně rodinné prostředí, individuální přístup a mnohem lepší možnost upravit tempo výuky podle stupně vývoje žáka je ideální jak pro děti nadané, tak i pro děti hendikepované.   

Málotřídky a srovnání kvality výuky

Ve dvacetičlenné třídě se snadněji určuje hodnotící škála, stále je s kým porovnávat. Rámcové vzdělávací programy definují na konci vzdělávacích etap (v závěru 3.,5.,7. a 9. třídy) očekávané výstupy – tedy to, co by děti měly na konci daných období mít splněno. Učitel malotřídní školy to má o poznání náročnější – má-li v ročníku tři žáčky, hůře se mu hodnotící škála nastavuje.

Nabízí se hned několik způsobů, jak žáky porovnávat napříč třídami či školami. Odborně zaměřené olympiády a vědomostní klání umožňují porovnat mezi sebou nadané děti. Jak však porovnat celé třídní kolektivy se širokým spektrem dětí a třeba dvě děti z malotřídní školy tak, aby učitel získal kvalitní srovnání?  

Ideálním způsobem je zapojení školy do celonárodních testování jednotlivých ročníků. Vhodné je pak srovnávat žáky na konci vzdělávacích etap, tedy v závěru třetích, pátých, sedmých a devátých tříd. V současnosti probíhá nebo se připravuje hned několik takových srovnávacích testování.  

V nedávné době proběhlo srovnávací testování 5., 7. a 9. ročníků projektu Kalibro, v těchto dnech probíhá srovnávací testování pátých a sedmých tříd Stonožka společnosti Scio a na přelomu dubna a května pak mohou získat srovnání třetí ročníky základních škol prostřednictvím projektu Tetřev.

Otevřenost škol

K porovnání schopností a dovedností mohou sloužit i různé soutěže, ať jsou zaměřené na environmentální výchovu, zdravý životní styl či schopnost komunikace. Školy již dávno nejsou uzavřenými institucemi. Vyhledávají partnerství s jinými školami, touží se porovnávat a zejména nabízet žákům co nejširší možnosti uplatnění a rozvoje. A to se daří nejen velkým městským školám, ale také školám na venkově – málotřídkám.