V rámci slovenského „Operačného programu Výzkum a vývoj“ by se čeští hodnotitelé měli zabývat projekty zaměřenými na obnovu a budování technické infrastruktury výzkumu a vývoje, podporu sítí excelentních pracovišť jako pilířů rozvoje regionu, podporu nadregionální spolupráce, přenos poznatků a technologií získaných výzkumem do praxe a také infrastrukturu vysokých škol.

Slovenský vicepremiér a ministr školství Ján Mikolaj v dopise českému ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeji Liškovi napsal: "Doplnění současné databáze Ministerstva školství Slovenské republiky o experty z České republiky by přispělo k lepšímu uplatnění kritérií nestrannosti, objektivity a nezaujatosti v procesu odborného hodnocení žádostí."

Úspěšní experti zařazení do databáze externích hodnotitelů budou průběžně losováni dle zaměření aktuálních výzev vyhlášených v rámci operačního programu a za výkon odborného hodnocení získají finanční odměnu.

Česká republika v souvislosti s Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace v minulosti úspěšně praktikovala praxi hodnocení projektů špičkovými odborníky ze zahraničí. Tento operační program je jedním z významných operačních programů, který přispívá k posílení růstu konkurenceschopnosti státu a orientaci na znalostní ekonomiku.