Konference trvala dva dny a její program byl založen na závěrech publikace Jeroena Boschmana Generace Einstein, která líčí současnou mládež jako: „zcela novou, ojedinělou generaci lidí, kteří nepomýšlí na revoluční změnu světa jako předešlé generace, ale svět zcela určitě změní zejména tím, že je intenzivní využívání možností nových komunikačních technologií naučilo vykonávat několik činností najednou a zároveň jsou si vědomi toho, že všechno neznají, protože ani znát nemohou, ale dokážou si vždy rychle najít cestu k získání potřebné informace.“

Boschmanova teorie je dosti kontroverzní a pro mnoho účastníků konference prakticky nepřijatelná. Autor publikace „Generace Einstein“ charakterizuje mládež výhradně jako uživatele nových komunikačních technologií, kterým podřizuje podstatnou část svého života.

Cena vévody z Edinburku

Program konference byl interaktivní. Od úvodních plenárních zasedání různých tematických bloků následovaly workshopy s mezinárodní účastí a častá samostatná práce národních delegací, které poté prezentovaly národní stanoviska k jednotlivým tématům, mezi která patřilo například vzdělávání, politika mládeže, nová média či xenofobie.

Cena Vévody z Edinburku je zasvěcena osobnímu rozvoji mladých lidí z různých prostředí. Každý rok absolvuje mnoho mladých lidí inspirující programy a získává bronzovou, stříbrnou či zlatou cenu Vévody z Edinburku a to nejen ve Velké Británii, kde cena vznikla, ale díky sesterským organizacím také v mnoha dalších zemích. Více informací o Ceně Vévody z Edinburku naleznete na stránkách www.dofe.org.