Program byl letos vyhlášen 20. ledna 2009, na mnoha školách o něm však ví již z dřívějších let. V uplynulém školním roce, kdy se projekt konal podruhé, si podalo žádost o dotaci 900 škol. Letos očekává ministerstvo školství další nárůst. Začátkem února proběhly dva semináře, na kterých se zástupci škol mohli dozvědět podrobnosti o projektu a o podávání žádostí.

Výše dotací

Výše požadované dotace na jeden projekt musí činit nejméně 20 000 Kč a nesmí přesáhnout 150 000 Kč. Dotace může být poskytnuta maximálně v rozsahu 80 % celkového rozpočtu projektu. Do nákladů na projekt si školy mohou započítat i část nákladů na školení svých učitelů včetně koordinátorů environmentálního vzdělávání v poměrné výši pro období uznatelných nákladů v roce 2009.

Celkem bylo ze státního rozpočtu pro tento rok na dotace programu EVVO vyčleněno 10 miliónů Kč. V případě velkého množství projektů, které splní kritéria programu, se nedá vyloučit, že bude tato částka ještě navýšena.

O co je možné žádat

V letošním ročníku přišlo ministerstvo s několika omezeními. Jedním z nich je snížení rozpočtové částky projektu na nákup materiálu. Projekt EVVO není určen na materiální zajištění, ale primárně na realizaci vzdělávacích aktivit. Toto omezení bylo podle slov Jany Čermákové z Odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT nutné. „Školy si chtěly projektem mj. dotovat budování školních zahrad nebo zkrášlování přilehlých pozemků školní budovy. Na tyto účely by měl peníze školám poskytnout jejich zřizovatel. EVVO přináší dotace hlavně na rozvoj environmentálního vzdělávání.

Projekt otevírá možnosti i vysokým školám a neziskovým organizacím. Např. Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích nabízí studentům i učitelům středních škol semináře a exkurze v návaznosti na program EVVO. Podobné aktivity mohou školy právě z tohoto programu hradit.