Zahajovací konference v Rytířském sále Valdštejnské jízdárny se zúčastnili národní delegáti členských zemí EU, zástupci Evropské komise, členové vlády ČR a ambasadoři Evropského roku. Účastníci konference prodiskutovali možnosti kreativního a inovativního přístupu v oblastech obchodu, průmyslu, vzdělání, vědy a kultury ve světle globální ekonomické recese. Konference probíhala souběžně s návštěvou Evropské komise v ČR.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška ve svém vystoupení na konferenci zdůraznil nutnost větších investic do školství jako účinný nástroj boje s ekonomickou krizí. „Kvalitní vzdělání je prevencí krize. Naše úspěšná budoucnost záleží na schopnosti přizpůsobit se rychle se měnícímu světu. Musíme proto poskytnout co nejvíce prostoru každému žáku či žákyni, aby mohli plně využít svých schopností.“ řekl.

V závěru dne premiér Mirek Topolánek a předseda Evropské komise José Manuel Barrosa oficiálně vyhlásili rok 2009 Evropským rokem tvořivosti a inovací při formálním uvedení České republiky do úřadu předsednické země EU v Národním divadle.

Více informací, včetně celého projevu ministra Lišky či informací o ambasadorech Evropského roku, naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.cz) v sekci Tiskové zprávy.