Testování se zúčastnilo 10 942 žáků z 364 škol. Nejvíce žáků bylo otestováno v Praze, v Olomouckém, Středočeském a Karlovarském kraji.

Z výsledků vyplývá, že nejtěžší byl pro žáky test obecných studijních předpokladů, naopak nejlepších výsledků dosáhli v testu z českého jazyka. V matematice i českém jazyce žáci nejhůře řešili aplikační úlohy, tedy ty, které testují vyšší úroveň pochopení látky. Naopak nejlépe žáci zvládají znalostní úlohy.

Z hlediska témat je zajímavé, že jak na gymnáziích, tak na základních školách činila žákům největší potíže geometrie. V testu obecných studijních předpokladů žáci nejhůře řešili kvantitativní část (porovnávání hodnot a číselné operace), ale také verbální část dopadla hůře – žáci mají potíže se slovní zásobou.

Podle očekávání jsou celkové výsledky žáků gymnázií výrazně lepší než výsledky žáků základních škol. Při bližším zkoumání výsledků však musíme konstatovat, že situace není taková, že by nejlepší žáci byli na gymnáziích a jen ti horší zůstávali na základních školách. Nebo že by na víceletých gymnáziích studovalo 10 % nejlepších. Naopak, z výsledků je vidět, že také na víceletých gymnáziích je nemalý počet slabých žáků a na základních školách naopak řada žáků velmi dobrých.

Součástí testování bylo také dotazníkové šetření

Z dotazníkového šetření vyplývá, že zhruba polovina škol považuje své vybavení pomůckami, počítači a učebnicemi za dobré. Stále ještě více než 30 % škol považuje svou vybavenost za nedostatečnou a v případě vybavení počítači dokonce více než 15 % škol považuje svou vybavenost za zcela nedostačující.

Více než polovina škol považuje množství finančních prostředků od zřizovatele (tedy na vybavení školy) za přiměřené, 30 % škol však musí pečlivě zvažovat investice a prostředky pokládá za méně než přiměřené. 39 % ředitelů odpovědělo, že jejich škola využívá prostředků z Evropského sociálního fondu. Nejčastěji peníze plynou na vzdělávání učitelů a řídících pracovníků, přestavby a opravy školy a vybavení informačními technologiemi.

A pár zajímavostí na závěr

Opět se potvrdilo, že dívky dosahují lepších výsledků v testu z českého jazyka, chlapci naopak v matematice. Na gymnáziích jsou však rozdíly mezi chlapci a dívkami menší.

Zajímavé je zjištění, že do malých škol chodí děti v průměru s nižšími studijními předpoklady, ale v testech pak dosahují lepších výsledků než žáci s vyššími předpoklady z větších škol.

Průměrný výsledek trojkařů na gymnáziu je stejný jako průměrný výsledek trojkařů na základní škole. Rozdílná je situace jedničkářů a dvojkařů – gymnazisté s dvojkou dosáhli v průměru lepšího výsledku než žáci základní školy s jedničkou.

Získaná data v tomto testování také potvrdila očekávanou skutečnost, že ve všech testech má větší výběrovost třídy za následek lepší průměrný výsledek v testu.