Nadcházející vánoční svátky jsou ve školách a školských zařízeních ve znamení řemeslných dílen, vánočních jarmarků a dalších aktivit, připomínajících dětem regionální tradice a pobízejících je k rozvíjení dovedností a výtvarného cítění.

Jarmarky a dílny ve školách obvykle bývají připravovány v rámci projektové výuky, která se prolíná různými vzdělávacími obory, od výchov až po matematiku, rozvíjí v dětech dovednosti pracovní (výrobní proces, organizace vlastní práce…), občanské (upevnění vztahu k tradičním hodnotám, obdarování bez nároku na odměnu…), komunikativní (setkávání mimo třídní kolektiv…), sociální a personální (spolupráce s ostatními na organizaci, pomoc druhým…) a další.

Zpracování přírodních materiálů a návrat k tradicím nabízí pedagogům nenásilné propojení činností s ekologickou výchovou. Na příkladech zpracování materiálů z obnovitelných zdrojů snadno dětem vysvětlíme, co je to ekologická stopa jednotlivce či jak se aktivně zapojit do ochrany životního prostředí.

Bližší informace o globální ekologické stopě můžete najít například na stránkách: http://www.hraozemi.cz/ekostopa/

Ekologické dárky

Vánoční (i jakékoliv jiné) dárky nemusí nutně znamenat drancování přírody ani peněženky. Darovat ostatním svůj čas či pozornost (např. v podobě poukazu na pravidelnou péči o domácí zvířectvo nebo budoucí libovolnou výpomoc při domácích pracích) je dárek, jímž si může nejen dítě, ale kdokoliv z nás, pojistit svá novoroční předsevzetí, neboť příjemce takového poukazu se jistě v nestřežené chvíli rád připomene.

Vlastnoručně vyráběné dárky dávají takřka všechny menší děti. Tyto výrobky mají velkou přidanou hodnotu právě proto, že je nedělal nikdo jiný. Její hodnotou je nejen radost z výroby, ale také porozumění procesu, který se ve výrobě skrývá. Další skupinou ekologických dárců jsou umělci, kde další nespornou přidanou hodnotou je možné budoucí finanční zhodnocení daru.

Nejlepší příklad správného ekologického chování dětem dáme především svým vlastním přístupem, ať už jsme pedagog nebo rodič. Inspirovat se můžete například zde.

Pozor na zklamání

K výběru dárku pro dítě či teenagera je však dobré přistupovat citlivě – honba za drahými a trendy dárky v třídních kolektivech může často vyústit až v šikanování těch, kteří byli obdarováni z pohledu rodiče sice vhodně, nicméně viděno optikou příslušné věkové skupiny naprosto neadekvátně. Jistě jste již zjistili, po čem vaše ratolest nejvíce touží, co by jí udělalo nefalšovanou radost.

Považujete-li takové přání za nesplnitelné, nečekejte na moment rozčarování u vánočního stromečku, ale vysvětlete svému dítěti, proč jsou jeho očekávání marná – nehovořte pouze o finančních důvodech, hledejte i jiné argumenty, proč jeho vysněný dárek není vhodnou či přijatelnou investicí. Dítě tak nepřímo vyzbrojíte argumenty na povánoční dárkovou rekapitulaci mezi vrstevníky.