Celkové výsledky jsou rozděleny do dvou částí, a to na výsledky základních škol a víceletých gymnázií. Výběr žáků v pátých třídách má své jasné důsledky: žáci víceletých gymnázií (VG) již tradičně dopadli o mnoho lépe než jejich vrstevníci na základních školách (ZŠ).  

Největší rozdíly se objevily v matematice, kde zúčastnění žáci ZŠ v průměru vyřešili správně 46 % všech úloh, zatímco průměr studentů VG dosáhl 71 %. Velký rozdíl ve výsledcích je způsoben nejen výběrem lepších žáků v pátých třídách, ale také rychlejším tempem probírání učiva na VG. To ukazuje i o něco menší rozdíl ve výsledcích v testech OSP, což poukazuje na to, že studenti na VG lépe využívají svůj studijní potenciál. 

Asi nepřekvapí, že studenti, kteří uvádějí, že jsou v hodinách aktivní dosahují také lepších výsledků v testech.

Co má vliv na výsledky žáka

Podle učitelů matematiky má na výsledky nejslabších žáků v matematice největší vliv lenost, jiné zájmy či nedostatečná podpora v rodině. Jako podstatně menší vlivy pak uvádějí klima ve třídě, přetížení ve škole nebo nedostatečné učební pomůcky.

Naopak pro nejúspěšnější žáky je největším motivátorem k lepším výsledkům klima ve třídě. Dalo by se říci, že se lepší žáci potřebují porovnávat a soutěžit mezi sebou.

V českém jazyce jsou překážky k dosahování lepších výsledků obdobné, jen má podle učitelů u horších žáků menší vliv lenost či nedostatečná podpora v rodině. Větší vliv pak může mít nedostatek učebních pomůcek.