Nový studijní program MBA (Master of Business Administration, titul užívaný v oblasti ekonomických a manažerských studií) mohou využít zájemci s vysokoškolským vzděláním a alespoň dvouletou praxí v manažerské funkci, jenž umožňuje předávání zkušeností a poznatků, které lze poté aplikovat v praxi. Program by měl začít fungovat v únoru 2009.

Studovat lze i při zaměstnání

VŠE nabízí čtyři specializace, jejichž výuka bude probíhat nejen v českém, ale hlavně v cizím jazyce. Probíhat budou vždy formou intenzívních dvoudenních soustředění, což umožňuje absolvovat studium při zaměstnání. Délka studia je dva a půl roku a lektorský tým tvoří vyučující z řad univerzitních profesorů a českých i zahraničních expertů a specialistů z praxe.

Nový program MBA bude kvalitní

„Řada programů MBA na českém trhu nemá odpovídající kvalitu. Uchazeči proto často zvažují studium MBA v zahraničí. Nový MBA program na VŠE by měl přinést významnou změnu. Chceme nabídnout rovnocennou alternativu k prestižním MBA programům v zahraničí,“ říká Daniel Spálenka, výkonný ředitel „International School of Business and Management“. Titul MBA je respektován jako manažerský kvalifikační standard.

„V České republice je dnes možné vybírat z několika MBA programů, mezi kterými jsou však podstatné rozdíly,“ říká Ivan Nový, proděkan Fakulty podnikohospodářské VŠE. Zároveň připomíná, že VŠE získala vlastní akreditaci a nikoliv pouze akreditaci partnerské zahraniční univerzity. Tento fakt se má příznivě projevit na kvalitě a prestiži programu.