Celostátní anketa Zlatá Mateřinka se uděluje za příkladné a inspirativní působení v oblasti předškolního vzdělávání, za tvůrčí práci s dětmi, pedagogický cit, laskavost a velké srdce. Přihlášeno je letos 24 učitelek a ředitelek mateřských škol z celé České republiky. Kandidáty navrhují rodiče dětí z mateřinek a pedagogičtí kolegové.

Záštitu nad akcí přijali Mgr. Juraj Thoma, primátor Statutárního města České Budějovice, RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje a Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Čestnými partnery ankety jsou Nadační fond Mateřinka a Zlatý Ámos - anketa o nejoblíbenějšího učitele České republiky, jejímž posláním je především popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení dětí, žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli (vychovateli), dětmi a jejich vedoucími.

V minulém ročníku Zlaté Mateřinky získala v konkurenci 46ti kandidátů z Čech a Moravy „titul“ nejoblíbenější paní učitelky z mateřské školy paní Hana Syblíková, ředitelka Mateřské školy Hlávkova v Teplicích.

Nadační fond Mateřinka organizuje také Festival Mateřinka, celostátní nesoutěžní přehlídku hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení, veřejně prezentující práci mateřských škol a předškolních zařízení v České republice. Festival se koná každoročně vždy v květnu v Nymburce pod záštitou UNESCO a dalších partnerů. Více informací o Mateřince naleznete na stránkách nf-materinka.cz.