IQ, neboli inteligenční kvocient, vyjadřuje inteligenci člověka v poměru k ostatní populaci. Hodnotu vlastního IQ se mohou dozvědět i uchazeči o vysokoškolské studium, kteří zároveň absolvují test obecných studijních předpokladů (OSP). Ten pro změnu zkoumá schopnosti a dovednosti, které člověka předurčují k tomu, aby mohl dobře studovat.

Testy používané Mensou jsou mezinárodně uznávané, schválené dozorčím psychologem Mensy International a výsledek nad IQ 130 (2% populace) opravňuje ke vstupu do národní Mensy kdekoli na světě. Test je neverbální a je nezávislý na vzdělání či na kultuře.

V rámci Národních srovnávacích zkoušek proběhne Test IQ 6. prosince 2008 od 12:30 hodin, tedy v prvním ze šesti termínů přijímacích zkoušek.

Mezi testem OSP, který testu inteligence předchází, a testem inteligence je z důvodu regulérnosti a objektivity testování stanovena 70 minutová přestávka.

Testování IQ na 16 místech v republice

Testování IQ proběhne na 16 místech po celé České republice a na dvou místech na Slovensku a kromě výsledků z jednotlivých testů z něj vzejde vzájemný vztah výsledků testu OSP a Testu IQ. Účastníci se dozvědí nejen výsledky obou testů, ale také výsledek jejich vzájemného porovnání.

Přestože organizátorem Národních srovnávacích zkoušek je společnost Scio, Test IQ bude administrovaný společností Mensa ČR, která je také garantem průběhu tohoto testování.