Akademický senát AMU se ve středečním tajném hlasování usnesl na návrhu jmenovat rektorem univerzity docenta Iva Mathého. Ten řídil vysokou školu se zaměřením na vzdělávání v oblasti kultury a umění již od roku 2005 do února tohoto roku.

Na základě voleb měl Mathého původně ve funkci vystřídat Jiří Hlaváč. Zpochybnění voleb a jejich následné anulování však vedlo k tomu, že ministerstvo školství jmenování Hlaváče do funkce pozastavilo. Školu tak dočasně vede Miloslav Klíma.

Na říjnovém zasedání akademického senátu uspěl v tajné volbě Ivo Mathé. Jeho jmenování do čela AMU má nyní v rukou prezident republiky Václav Klaus.

"Z hlediska právních rozborů bylo vše v pořádku," řekl ČTK ke středeční volbě předseda senátu školy Jan Dvořák. Dodal, že akademický senát splnil nutnou podmínku přítomnosti alespoň dvou třetin členů. Bez naplnění této podmínky není senát usnášeníschopný.

Každý student alespoň na semestr do ciziny 

Ve své koncepci, kterou Mathé před středeční volbou předložil senátorům i celé akademické obci, představil například záměr zvýšit počet zahraničních studijních pobytů u posluchačů AMU.

"Chtěl bych usilovat o to, aby každý student AMU během svého studia, při doktorském programu obligatorně, strávil minimálně semestr na kvalitní zahraniční univerzitě. Při úvahách o kooperacích nesmíme vynechávat mimoevropské instituce, především z obou částí amerického kontinentu, Indie, dálného východu - obzvláště Japonska a Číny," uvedl Mathé.

Jako jeden z budoucích úkolů AMU uvedl například i pořádání pravidelného vnitřního hodnocení, formou kulatých stolů rektora, prorektorů a děkanů. Mathé si od tohoto záměru slibuje otevření prostoru pro svobodnou kritiku a aktuální reflexi.

Docent Ivo Mathé je absolventem produkce na Filmové a televizní fakultě AMU. Jako pedagog působí na FAMU již od začátku devadesátých let. Během své profesní kariéry vykonával například funkci generálního ředitele České televize nebo vedoucího Kanceláře prezidenta republiky. V současné době je na FAMU prorektorem.