Cílem projektu je představit vědce veřejnosti jako „obyčejné lidi“ a ukázat mladým návštěvníkům, že vědecká kariéra je možnou cestou i pro ně. Během Noci vědců bude možné pohovořit s vědci osobně, vyzkoušet si, co obnáší jejich povolání a třeba se i nadchnout pro výzkumnou práci.

Zajímavý program napříč Českou republikou

V České republice je do akce zapojena řada institucí. V metropoli je to Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, v Brně bude program probíhat na Fakultě chemické VUT a na Masarykově univerzitě. Návštěvníci se mohou těšit například na ukázku „nabourání se“ do bezdrátové sítě. Do akce se zapojilo také Techmania science center v Plzni, kde budou k vidění chemické pokusy doplněné panelovou výstavou o Františku Křížkovi.

Přírodovědecká fakulta JU v Českých Budějovicích pojala svůj program hudebně. Na akci se podílí také Česká astronomická společnost se svými pobočkami a mnoho dalších hvězdáren a planetárií po celé zemi. Třeba na Astronomickém ústavu Akademie věd ČR v Ondřejově bude k vidění největší dalekohled v ČR při jeho reálné práci. Vstup na všechny plánované akce je zdarma.

Více informací lze nalézt na internetové adrese www.noc-vedcu.cz.