Česká zemědělská univerzita měla to štěstí, že se její reprezentativní výstavní prostory nacházely na strategicky výhodném místě, a to hned při vstupu, každý návštěvník je tedy zaregistroval.

Každá z fakult ČZU měla svůj prostor s vlastními plakáty s informacemi a fotografiemi. Dominantou pak byla plasmová obrazovka nepřetržitě vysílající prezentační šoty o ČZU.

Pro návštěvníky byly také u každého stánku k dispozici propagační brožurky v českém i anglickém jazyce. Stánek ČZU byl také naprosto originální: každá významnější návštěva byla vítána slavnostní fanfárou, kterou vždy zahráli trubači z Fakulty lesnické a dřevařské.

Děti zaujal Bobr evropský

Pozornost organizátorů výstavy z řad ČZU byla věnována i nejmenším návštěvníkům výstavy. Probíhala zde soutěž o ceny, kde děti dostaly za úkol poznat na obrázcích zvířátka a rostliny. Odměnou vždy obdržely drobnou pozornost s logem ČZU.

Největší pozornosti dětí se těšil v expozici Fakulty životního prostředí vypreparovaný Bobr evropský z Litovelského Pomoraví. Prostřednictvím studentů fakulty se děti dozvěděli něco více i o životě bobrů.

V zázemí mohli pak hosté ochutnat především pivo, Suchdolského Jeníka, ale i lahodné víno z Vinařského střediska Mělník-Chloumek. Rektor ČZU Jan Hron se také vítal s každou návštěvou slovy: "Vítejte a ochutnejte!"

Výstavu si prohlédl i ministr zemědělství

Na stánek zavítal kromě jiných zajímavých návštěv i ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič v doprovodu s místopředsedkyní poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou. Česká zemědělská univerzita počítá s expozicí školy i v příštím roce.