Mezi školy, kam je ještě stále možné se přihlásit, patří například Bankovní institut, kam lze podat přihlášku do 21. září, pokud již nebude kapacita naplněna uchazeči, kteří projevili zájem dříve.

Do dvanáctého září přijímá přihlášky Soukromá vysoká škola univerzitních studií. Jedná se například o obory Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání nebo Bezpečnostní management.

Až do patnáctého září přijímá Univerzita J. A. Komenského, která nabízí bakalářské i magisterské obory, mimo jiné Vzdělávání dospělých, Speciální pedagogika – vychovatelství a Sociální a masová komunikace.

Hlásit se můžete také ke studiu programu MBA v oboru Rozvoj lidských zdrojů a Evropská unie. V průběhu září můžete podat přihlášku i na Vysokou školu aplikovaného práva, která nabízí dva bakalářské studijní programy.

V případě soukromých škol samozřejmě musíte počítat se školným, na místě je jistě zvážit, jestli vás některých z volných oborů skutečně zajímá a nehlásíte se na něj jen „z nouze“. Bližší informace o nenaplněných oborech si vyžádejte na jednotlivých školách.