Pokud vás zajímají spíše přírodovědně zaměřené předměty a rádi si ověřujete teoretické poučky v praxi, jistě vás na střední škole bavila či baví práce v chemické laboratoři.

Chemii se samozřejmě lze věnovat i dále na vysoké škole, zde se však budete muset rozhodnout, jaké konkrétní odvětví tohoto oboru vás zajímá nejvíce. Studium se na vysokých školách většinou zaměřuje na určitou problematiku.

Chemie je věda zabývající se vlastnostmi, složením, přípravou, strukturou anorganických a organických látek a jejich vzájemnými interakcemi.

Škála zaměření v rámci studia chemie je opravdu pestrá – setkáte se například s obory jako technická chemie, stavební chemie, chemie a technologie ochrany životního prostředí, management ochrany životního prostředí, chemie a technologie materiálů, makromolekulární chemie, potravinářská chemie, farmakochemie či například spotřební chemie.

V závislosti na studijním oboru a konkrétní škole se studenti mohou věnovat předmětům jako anorganická či organická chemie, chemie životního prostředí, analytická chemie, hydrochemie, biochemie, ekologie či hodnocení a analýza potravin, samozřejmě doplněných nezbytnou laboratorní praxí.

Nejširší nabídkou studijních oborů z oblasti chemie disponuje v České republice pražská Vysoká škola chemicko - technologická, která se skládá ze čtyř fakult a může se pochlubit téměř dvousetletou tradicí.

Studovat chemii rovná se umět i matematiku a fyziku

Absolventům chemických oborů by měla být vlastní orientace nejen v oblasti chemie, ale též v základech matematiky, fyziky a výpočetní techniky. Na uplatnění teoretických znalostí v budoucím praktickém povolání jsou zároveň připravováni praxí v chemických laboratořích.

V kombinaci s pestrou paletou studijních oborů se tak absolventům nabízí mnoho oblastí uplatnění - od vodohospodářství, ekologie, textilního průmyslu, automobilového průmyslu, zemědělství, stavebnictví, sklářství, farmaceutického a kosmetického průmyslu či zpracování plastů po management chemické výroby, polygrafii, nanotechnologie, elektrotechniku či obrazovou komunikaci, například v podobě filmu a fotografie.

Kam za chemickými obory na českých VŠ:

Brno
Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita
http://www.muni.cz/sci/

Fakulta chemická, VUT
http://www.fch.vutbr.cz/

Olomouc
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého
http://www.upol.cz/fakulty/prf/

Ostrava
Přírodovědecká fakulta, OU Ostrava
http://prf.osu.cz/

Pardubice
Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice
http://www.upce.cz/fakulty/fcht

Praha
Vysoká škola chemicko - technologická
http://www.vscht.cz/

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
http://www.fjfi.cvut.cz/

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
http://www.natur.cuni.cz/

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
http://www.fjfi.cvut.cz/

Ústí nad Labem
Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně
http://www.sci.ujep.cz/

+ chemii můžete studovat i na pedagogických fakultách, více informací hledejte v databázi vysokých škol. Stačí zadat heslo "chemie".