Ztráta znaku přináší do života takto postiženého člověka celou řadu velmi bolestných změn. Musí se znovu učit provádět nejběžnější každodenní činnosti, jako je stravování, osobní hygiena, oblékání a pohybování se po vlastním bytě, nemůže číst a psát běžným způsobem, ani vykonávat své dosavadní zaměstnání. Není to snadné a jen těžko by to zvládal sám, ale jde to.

Jednou z organizací, které v České republice poskytují pomoc nevidomým, je občanské sdružení Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky (SONS), které vzniklo v roce 1996 sloučením České unie nevidomých a slabozrakých a Společnosti nevidomých a slabozrakých v ČR.

SONS (www.sons.cz) poskytuje svým klientům základní sociální rehabilitaci, což zahrnuje mimo jiné výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu s bílou holí, výcvik čtení a psaní Braillova bodového písma a výcvik hmatu v ergoterapeutických dílnách. K dalším službám patří rekvalifikace (např. obor masér), vzdělávací kurzy s doplňkovými formami rehabilitace, výcvik vodících psů, všeobecné a sociálně-právní poradenství a mnohé další.

Lidem se zrakovým postižením pomáhá také Obecně prospěšná společnost TyfloCentrum (www.tyflocentrum.cz) - centrum služeb pro nevidomé a slabozraké občany, které má pracoviště v Praze, Rakovníku, Kolíně, Mladé Boleslavi a Příbrami. V jednotlivých krajích TyfloCentrum provozuje školící střediska PC pomůcek včetně technického poradenství při výběru PC pomůcek a denní centra sociálních služeb (aktivizační a vzdělávací programy).