Nic vás to nestojí a výsledek může být k nezaplacení. Každá fakulta si nechává na odvolání nějaká volná místa, další místa zůstanou po těch, kteří na fakultu nenastoupí (byli přijati jinam).

V první řadě si musíte zjistit, kolik bodů vás dělí od o­né magické hranice přijetí. Čím méně, tím lépe, samozřejmě. Čím více, tím pádnější argumenty budete muset pro své odvolání vymyslet. Rozhodně byste se měli seznámit se zákony a dalšími předpisy, které přijímání na vysoké školy upravují (zejména Vysokoškolský zákon 111/98 Sb.). Potom se pusťte do shromažďování argumentů, které by vám při odvolání měly pomoci.

Doložte své kvality

K odvolání rozhodně přiložte doklad o absolvování dalších významných zkoušek, jako je maturita (kopie maturitního vysvědčení), státní jazyková zkouška, TOEFEL, FCE, Národní srovnávací zkoušky, olympiáda atd. I když fakulta píše, že k těmto dokumentům nepřihlíží, pokud je přiložíte, rozhodně je nepřehlédne. Dále vám může být ku prospěchu vyjádření nějaké autoritativní osoby (ředitel školy, zaměstnavatel apod.), která potvrdí vaše kvality a na danou školu vás doporučí.

I v přijímačkách bývají chyby

Důležitým zdrojem argumentů jsou vlastní testy k přijímačkám, ve kterých velmi často bývají chyby. Podle platného zákona má každý uchazeč právo "nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu". Domluvte se po telefonu s fakultou a běžte si své materiály prohlédnout. Požádejte o možnost si materiály okopírovat, případně si důležité informace opište.

Své materiály si prostudujte velmi důkladně: Týká se test skutečně toho, co bylo školou ohlášeno? (Nejsou např. v testu z dějepisu otázky ze všeobecného rozhledu?) Jsou všechny úlohy jasné a jednoznačné? Je jednoznačné správné řešení? Je klíč správných odpovědí skutečně správně? Byly vaše odpovědi správně pořízeny a správně vyhodnoceny? (Nebyl například váš test vyhodnocen podle klíče pro jinou variantu?) Byl vám správně spočítán váš bodový výsledek? K odpovědím na všechny tyto otázky vám fakulta musí poskytnout potřebné podklady (klíč správných řešení, postup pro výpočet bodů apod.).

Otázky, které se vám zdají přinejmenším sporné, neváhejte konzultovat s odborníkem (třeba vaším středoškolským učitelem) a jeho vyjádření si zaznamenejte. V testech by neměly být úlohy, na jejichž řešení se odborníci neshodují.

Může se stát, že vám fakulta nebude chtít zmíněné dokumenty zpřístupnit, případně stanoví poněkud záhadné podmínky (např. jen v pondělí od 8:00 do 8:15). V takovém případě se obraťte na děkana s žádostí o kopie vašich dokumentů. Neuspějete-li, napište to do dovolání a uveďte, že důvodně pochybujete o faktické správnosti přijímacích testů. Fakulta by poté měla prozkoumat oprávněnost vaší domněnky.

Další potenciální argumenty

Fakulty jsou podle zákona povinny zveřejnit do 15 dnů po skončení přijímacího řízení zprávu o přijímacím řízení a statistické údaje o jednotlivých testech. Tuto zprávu prostudujte také velmi důkladně, zaměřte se na různou obtížnost jednotlivých verzí testů. I malý rozdíl může přinést velké znevýhodnění. Pokud se domníváte, že jste absolvovali některou z těžších variant, poukažte na to v odvolání, je to závažný důvod k přezkoumání rozhodnutí.

Upozornit můžete ještě na řadu dalších nesrovnalostí v podmínkách pro přijetí (dojíždění, dlouhé čekání u testů, špatné akustické podmínky – všechny takové argumenty by ale samozřejmě měly být opodstatněné). Pokud fakulta pořádala přípravné kurzy, kterých jste se nemohli zúčastnit, protože jste zdaleka, upozorněte na to. Vysoká škola by podle § 21 vysokoškolského zákona měla "činit veškerá opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole".

Co s protekcí

Podezření na protekci v přijímacím řízení byste neměli zmiňovat v odvolání. Nejlépe uděláte, když se obrátíte přímo na děkana a na vědomí to dáte rektorovi, ministerstvu školství a Akreditační komisi vysokých škol ČR. Máte-li víc než jen podezření, můžete se obrátit na Policii ČR nebo na státního zástupce, ti potom mohou zahájit vyšetřování.

Konečným zpracováním odvolání můžete pověřit advokátní kancelář. Argumenty a podklady k odvolání ale pochopitelně musíte shromáždit sami. V advokátní kanceláři by také měli vědět, jak postupovat, když vašemu odvolání vysoká škola nevyhoví, a přitom je zřejmé, že v přijímacím řízení došlo k porušení zákona.