Profesor John White zavrhuje současný systém výuky, kdy jsou žáci vzděláváni v oddělených předmětech jako je matematika, anglický jazyk nebo zeměpis. Uznávaný odborník na vzdělávání z London Univerzity se domnívá, že v současnosti je pro žáky mnohem důležitější, aby je škola připravovala formou výuky klíčových dovedností.

White také navrhuje, aby dohled nad Národním kurikulem (programem vzdělávání) nebyl záležitostí vládních orgánů, ale naopak nezávislých institucí, které zabrání politizaci vzdělávání.

Radikální změna by vzdělávací systém vážně poškodila

"Národní kurikulum by mělo být více zaměřené na výuku dovedností jako je budování týmu, schopnost veřejného projevu a řešení problémů, než na jakési encyklopedické znalosti světa." řekl profesor deníku Telegraph.

John White tvrdí, že současné rozdělení výuky na jednotlivé předměty má svůj původ v 18. století a přišly s ním náboženské komunity. Tradiční systém podle Whita nahrává dětem ze střední společenské třídy a naopak představuje bariéru pro děti z chudých rodin.

Profesorův záměr rozbít předmětovou výuku vyvolal kontroverzi. Jedni namítají, že rozvoj klíčových kompetencí lze zajistit i při zachování současného systému. Britští konzervativci pak ústy svého stínového ministra školství Nicka Gibba Whitovy názory zavrhli. Podle Gibba by realizace profesorových nápadů hluboce poškodila vzdělávací systém.