Nově vzniklý vědecko-technický park (JVTP) se nachází v areálu Jihočeské univerzity. Sloužit však nebude pouze univerzitě. Objekt bude postupně zpřístupněn i inovačním firmám. Využíván bude i Biologickým centrem Akademie věd České republiky.

V ukončené první etapě výstavby projektu byly vybudovány specializované prostory laboratorního, poloprovozního a administrativního charakteru, vybavené vybranými zařízeními a technologiemi.

Ve fázi pokročilé přípravy je nyní druhá etapa výstavby vědecko-technického parku. Druhá etapa se dotkne dvou lokalit, jednak opětovně areálu Jihočeské univerzity a dále lokality u obce Hůry.

Naláká centrum výzkumu i zahraniční odborníky?

Výstavba parku má nastartovat rozvoj Jihočeského kraje na principech znalostní ekonomiky a vytvořit prostor pro vznik pracovních příležitostí pro studenty a vědecké pracovníky z univerzit. Investoři a realizátoři projektu taktéž doufají, že se jim podaří nalákat odborníky z jiných regionů ČR i ze světa.

Podobné plány jako Jihočeši mají i pražské a brněnské vysoké školy.

Technicky zaměřené pražské vysoké školy plánují výstavbu středočeského vědeckotechnického parku. Vzniknout by měl do roku 2012 v areálu bývalé Poldi Kladno. Brněnské vysoké školy ve spolupráci s ústavy Akademie věd ČR mají zase v plánu vybudovat na území jihomoravské metropole Středoevropský technologický institut CEITEC.