Česká republika zažívá baby-boom. Porodnost v roce 2007 stoupla na 1,44 dítěte na ženu (z hodnoty 1,33 v roce 2006) a Česko začíná pomalu stoupat z posledních míst ve statistice porodnosti v rámci EU. Silným ročníkům sedmdesátých let se rodí děti, ale počet volných míst v jeslích i ve školkách je omezen. Z tohoto důvodu vsází řada zaměstnavatelů na spolupráci s firemními školkami, které nabízejí výhody zaměstnavatelům, zaměstnancům a v neposlední řadě i dětem.

Zaměstnavatelům se snižuje riziko, že jejich zaměstnanci zůstanou delší dobu na mateřské dovolené. Možnost využití firemní školky zvyšuje loajalitu zaměstnanců, ale i jejich výkonnost. Pracovníci nejsou zatíženi starostmi o to, kdo zajistí péči o jejich dítě.

Rodiče získávají pocit blízkosti k dítěti a zbavují se problémů s dopravou a časovými prodlevami při cestách do školky. Děti ve firemních školkách vítají blízkost rodičů, kteří s nimi mohou například zajít v průběhu dne na společný oběd.

Dvě možnosti vybudování firemních školek z právního hlediska:

1) Zřizovatelem školky je zaměstnavatel, který na své náklady vybuduje a zařídí školku. Pracovníci školky jsou zaměstnanci zřizovatele.
2) Školku zřídí jiná společnost, která ji dále provozuje na své náklady a riziko. Tato společnost zaměstnavatelům nabídne určitý počet míst pro potřeby jejich zaměstnanců.

Možné jsou i různé smíšené formy obou výše uvedených modelů.

Firemní školky často nabízejí nadstandardní služby, například výuku cizích jazyků. Kupříkladu společnost Kids Company Praha provozuje dvojjazyčnou česko-německou školku, v níž se v péči o děti střídají německé a české učitelky. "Kromě jazykových dovedností se děti v naší školce v raném věku seznamují i s tradicemi a zvyklostmi obou národů a učí se toleranci a vzájemnému respektu," říká ředitelka školky Markéta Frank.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.