Praha byla odedávna magickým místem, v němž se propojují cesty lidí, jejich kultur, náboženství i duchovních směrů. Byla a je křižovatkou Evropy, ale stále více se stává i pomyslnou křižovatkou světa. I v současnosti zůstává Praha místem přitahujícím svým půvabem, mystikou a kouzlem obyvatele z celého světa.

A nejde jen o cizince. Sjíždějí se sem lidé z celé České republiky, aby mohli poznat krásy starověké Prahy a odvézt si domů alespoň nepatrný zlomek nenahraditelného mystického pocitu. Praha je proto ideálním místem pro konání multikulturního festivalu.

Po filmech přijde na řadu historie nebo tanec

Festival Pražské brány chce vytvořit prostor pro prezentaci výrazných osobností a pro předávání jejich zkušeností a umění formou přednášek, seminářů, workshopů, diskusních panelů, výstav, koncertů a divadelních, filmových či tanečních představení.

Filmová část festivalu v kině Světozor již úspěšně proběhla ve dnech od 3. do 6. dubna 2008 a nabídla celkem 14 filmů dle dramaturgického výběru Igora Chauna. Jelikož cílem festivalu Pražské brány je prezentace všech starých i nových pohledů na život a upozornění na jejich propojení a provázanost, promítaly se filmy s duchovní tématikou. Festival má již za sebou i hudební část a kongres s přednáškami věnovanými ekologii.

V následujících dnech se však návštěvníci festivalu mohou těšit na jednotlivé bloky věnované zdraví, historii, tanci nebo výtvarnému umění.

Devět různých Bran festivalu spojuje ojedinělost zážitků s důrazem na harmonický rozvoj těla i mysli. Jsou to tyto: BRÁNA POZNÁNÍ: Termín: 3.- 27.4.08, BRÁNA FILMU: Termín: 3.-6.4.08, DIVADLA: Termín:16.-17.4.08, ZDRAVÍ: Termín: 12.-13.4.08, TANCE: Termín: 19.-20.4.08, HUDBY: Termín: 3.- 4.4.08, HISTORIE:Termín:26.-27.4.08, BRÁNA VÝTVARNÁ:Termín:3.-27.4.08 a BRÁNA EKOLOGIE: Termín: 3.-4.4.08.