Koncept studentského summitu navazuje na jedenáctiletou tradici studentských konferencí Pražský model OSN. Summit nabízí studentům možnost blíže pochopit fungování tří důležitých organizací a vyzkoušet si diplomatická jednání. Studenti si zkouší atmosféru diplomatických jednání na třech modelech - OSN, NATO a Evropské unie.

Model OSN

Vzdělávací program pro studenty středních škol. Studenti zastupují jednotlivé státy a simulují skutečná zasedání některých orgánů OSN. V letošním roce na summitu zasedne Rada bezpečnosti, Valné shromáždění, Komise pro udržitelný rozvoj, Světová zdravotnická organizace a nově také Světová obchodní organizace.

Model NATO

Studenti simulují jednání a rozhodovací proces nejvyššího orgánu Aliance, Severoatlantické rady. Veškerá jednání probíhají v anglickém jazyce. Program je určen pro středoškolské studenty.

Model Evropské unie

Program pro vysokoškolské studenty, kteří jako ministři zahraničí států evropské sedmadvacítky zasedají k diskusi jakožto Rada EU.

Program summitu

Program je složen ze dvou částí – přípravných setkání a závěrečné slavnostní konference. Během školního roku se studenti setkávají na půdě Vysoké školy Ekonomické v Praze, aby se zde v tzv. workshopech připravili na závěrečnou konferenci. Účastníci se zde učí diskutovat, tříbí si své názory a potkávají se se zajímavými hosty.

Slavnostní konference je vyvrcholením celoroční práce. Studenti diskutují o aktuální problematice, předkládají argumenty a snaží se diplomaticky přijít k určitému řešení.

Použitím alternativních metod vzdělávání, podporou seberozvoje studentů a jejich samostatného a zodpovědného sebevzdělávání a podporou aktivního přístupu k informacím chtějí organizátoři summitu, Asociace pro mezinárodní otázky, přispět k otevřené a informované občanské společnosti. Studenti by se dále měli seznámit s věcnou argumentací a tvořit si vlastní názor a v neposlední řadě naučit se týmové práci.