Iniciativa bude investovat do neobvyklé ale významné oblasti - exponenciální síly žen jako podnikatelek a vedoucích pracovnic v oblasti řízení.

Program 10 000 Women vytváří celou řadu způsobů, jak ženám poskytnout vzdělání v oblasti obchodu a řízení. Například školy v různých částech světa budou společně pracovat na zavádění nebo rozšiřování certifikačních programů s trváním od 5 týdnů do 6 měsíců, které by mohly zahrnovat kurzy marketingu, účetnictví, průzkumu trhu, vytváření obchodních plánů, strategického plánování, přístupu ke kapitálu a internetovému obchodování.

V úvodní části spolupráce budou podporovány pragmatické, flexibilní a kratší programy zakončené certifikáty z oblasti obchodu a řízení, které mohou otevřít dveře tisícům žen, které z finančních nebo jiných důvodů nemohou získat tradiční obchodní vzdělání. Kromě toho bude k dispozici několik programů na získání titulů magistr (MBA) a bakalář (BA) v oblasti řízení obchodu.

Projekt iniciovala globálně působící společnost Goldman Sachs, která se zabývá investičním bankovnictvím, cennými papíry a správou investic.

Vzdělávání žen má podstatný význam pro budoucí generaci 

"Program 10 000 Women se zaměřuje na velice důležitou, ale doposud přehlíženou oblast, kde může společnost Goldman Sachs podle našich domněnek využít zdroje a shromáždit síly pro vybudování základu, díky němuž bude moci být zvyšován počet žen působících v oblasti obchodu, podnikání a řízení po celém světě," prezentoval generální ředitel společnost Lloyd C. Blankfeind.

Vývoj programu 10 000 Women probíhal více než rok a byl inspirován ekonomickým průzkumem společnosti Goldman Sachs, ze kterého vyplynuly výrazné důsledky větší účasti žen v ekonomice a společnosti.

Díky spolupráci mezi univerzitami v USA a Evropě a obchodními školami v perspektivních a rozvojových zemích se program 10 000 Women bude snažit dlouhodobě ovlivnit kvalitu a kapacitu ekonomického vzdělávání v rozvojových oblastech po celém světě.

Z průzkumu "Ženy drží polovinu oblohy" ("Women Hold Up Half the Sky") například vyplývá, že vzdělávání žen dopad pouze na jejich styl života, ale rovněž na zdraví, vzdělávání a produktivitu budoucích generací. Současně souvisí i s ekonomickým rozvojem.