Přiblížit možnosti internetu lidem, kteří jsou celosvětovou počítačovou sítí nepoznamenaní, bude mít za úkol více než 330 knihoven po celé republice. Právě knihovny patří k nejčastějším poskytovatelům internetu pro jedince, kteří nemají k síti přístup z domácnosti. Veřejný internet nabízí v České republice více než 4000 knihoven, a to i v nejmenších obcích. Zhruba 50 z nich umožňuje přístup rovněž zrakově handicapovaným.

Novinkou letošního 11. ročníku BMI, jehož hlavním partnerem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, bude Net vlak, který od 10. března navštíví během 12 dnů sedm měst. Cílem Net vlaku je seznámit zájemce mj. s možnostmi využití internetu pro cestování, včetně systémů plánování cest, nákupu jízdenek online, rezervace jízdenek a služeb pro cestující s handicapem.

Letošní ročník projektu BMI se zaměří i na bezpečný internet. Jako informační zdroj pro tuto problematiku byl připraven projekt SAFERINTERNET, kde se soustřeďují informace o možných hrozbách internetu vůči dětem. Projekt propaguje zásady bezpečného používání internetu a online technologií obecně. Jeho záměrem je bojovat proti ilegálnímu obsahu internetových stránek a chránit děti před nebezpečím, že se stanou oběťmi internetové kriminality.

Počet uživatelů internetu narůstá, za EU však zaostáváme

K uživatelům internetu (tj. mezi jednotlivce, kteří použili internet v posledních 3 měsících) se podle Českého statistického úřadu řadí 45% populace ČR ve věku 16 a více let. Přestože počet uživatelů celosvětové počítačové sítě u nás každoročně narůstá, v porovnání s ostatními členskými zeměmi Evropské unie stále výrazně zaostáváme.

Vyšší počet uživatelů internetu se nachází mezi mladšími a vzdělanějšími lidmi. Mezi uživatele internetu patří například 4 z 5 vysokoškolsky vzdělaných. Nejvíce internet využívají studenti, a to z 93%. K nejčastějším aktivitám uživatelů internetu patří e-mailování nebo vyhledávání informací o zboží a službách. Za účelem vzdělávání využívá internet podle dat Českého statistického úřadu 36% uživatelů. Zvláště mezi mladými lidmi se těší oblibě chatování nebo využití služby ICQ.

Více informací o projektu Březen - měsíc internetu naleznete na webových stránkách http://www.brezen.cz/.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.