Ještě před svým odjezdem na studijní pobyt do zahraničí absolvovali přes tři tisíce studentů v hotelu Hilton ve městě Džidda čtyřdenní kurz. Cílem krátkého školení bylo omezit případy z předchozích let, kdy se značná část studentů na poslední chvíli rozhodla, že za studiem nevycestují. Mnozí další pak zahraniční pobyt předčasně ukončili, načež některé zahraniční univerzity snížily kvótu s počtem míst pro studenty ze Saúdské Arábie.

Studenti se v rámci kurzu učí i správnému hospodaření, aby dokázali vyjít s finančním příspěvkem ve formě stipendia. Další významnou částí školení je přimět mladé lidi k respektu odlišných kultur. "Studenti, kteří odcházejí studovat do zahraničí, zvláště do Velké Británie, se obtížně přizpůsobují prostředí cizích zemí, ale vysokým studijním nárokům se přizpůsobit dokáží," uvádí jeden ze školitelů Abdullah Al-Nasser.

Důležitým tématem kurzu bylo například chování k osobám opačného pohlaví. "Ženy a muži si mohou vzájemně pomáhat při studiu a vést spolu běžnou konverzaci. V islámu je však zakázáno, aby spolu muž a žena byli v uzavřeném prostředí nebo spolu vedli nevhodný rozhovor," vysvětluje doktor Abdullah Al-Mousa, který dohlíží nad stipendijními programy v Saúdské Arábii, na co by studenti neměli zapomínat ani v zahraničí.

Studenti ze Saúdské Arábie míří do zahraničí za vzděláním nejčastěji do USA, Velké Británie, Francie, Singapuru, Malajsie, Austrálie nebo Maďarska.