Test studijních předpokladů (TSP) je charakteristický tím, že se jeho podoba každoročně mění i po formální stránce. Loni měli uchazeči o studium na sedmi brněnských fakultách pro vypracování TSP 80 minut, přičemž odpovídali na otázky v 8 subtestech. Letos dostanou k dispozici o deset minut více a test bude o jednu část chudší.

Test studijních předpokladů letos prověří verbální, symbolické, analytické myšlení a úsudek, numerické a kritické myšlení, prostorovou představivost a kulturní přehled. Otázky budou rozčleněny do 7 subtestů po 10 otázkách.

„Zkušenosti z předchozích let ukázaly, že studenti měli někdy tendenci odpovědi pouze hádat. Nově bude za nesprávnou odpověď odečteno 0,25 bodu, abychom zamezili tipování,“ přiblížila další novinku testu prorektorka pro informační technologie Ivana Černá.

Podrobnosti o TSP i zkušenosti absolventů tohoto testu z loňských ročníků naleznete například na diskuzním fóru http://www.prijimacky-tsp.cz/. Všechny varianty Testu studijních předpokladů, které byly použity při přijímacích řízeních v minulých letech (tj. od roku 2003) si mohou uchazeči prohlédnout a také vyzkoušet na adrese http://www.muni.cz/study/admission/tsp.

Dvě fakulty kráčí s přijímacími testy vlastní cestou

Test si loni vyzkoušelo přes 30 tisíc uchazečů. Test studijních předpokladů není součástí přijímacího řízení na Lékařské fakultě, kde uchazeči skládají oborové testy z biologie, chemie nebo fyziky. Lékařské fakulty v České republice se všeobecně zdráhají využívat u přijímacích zkoušek testy, které nejsou dílem jejich vlastních pedagogů. Fakulta sociálních studií spolupracuje na přijímacích zkouškách se společností Scio.

Partnerem rubriky Vzdělávání je společnost Scio, organizátor Národních srovnávacích zkoušek, www.scio.cz.