Náprstkova medaile bude pro tento rok udělena řediteli Českého rozhlasu Leonardo Miroslavu Bobkovi, Janu Krekulemu z Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Antonínovi Vítkovi, jenž je dlouholetým popularizátorem kosmického výzkumu.

Miroslav Bobek založil populárně naučnou rozhlasovou stanici v roce 2005. Již v roce 1994 však proslul jako iniciátor projektu Africká odysea, v rámci něhož byla za pomoci satelitní telemetrie monitorována migrace čápů černých z ČR do afrických zimovišť.

Jan Krekule se zabývá biologií vývoje rostlin. Znalostním oborem Antonína Vítka je především kosmonautika, o níž například vytváří hesla do encyklopedických publikací.

V loňském roce předal předseda vědecké akademie Václav Pačes ocenění Vladimírovi Kořenovi a Dušanovi Třeštíkovi. Kořen se jako autor a dramaturg zasloužil o rozvoj vědecké publicistiky ve zpravodajství České televize. Dušan Třeštík, jenž zemřel v srpnu roku 2007 ve věku 74 let, byl popularizátorem historie v novinových denících, rozhlase i televizi.