Doc. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. pracuje v Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze. V nedávné minulosti byla odměněna cenami Josefa Hlávky, Josefa Broda, Cenou České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie. Stipendiem pro mladé vědkyně byla oceněna za odbornou práci na téma netradičních markerů onemocnění srdce a cév u pacientů se selháním ledvin léčených hemodialýzou. V rámci tohoto projektu plánuje zavedení nových molekulárně biologických a biochemických metod, studium dalších markerů a hodnocení jejich významu v prognóze nemocných.

Marta Kalousová

Mgr. Jana Roithová, Ph.D. pracuje na Katedře organické a jaderné chemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Ve své sbírce má již řadu významných vědeckých ocenění (Cena „Chemie 2003 Rhodia ČR/ Francouzské velvyslanectví”, Hlávkova cena 2005, Prémie Otty Wichterleho 2007). Projekt představený v rámci Stipendia L´Oreal se soustředí na detailní experimentální studium reakcí různě velikých uhlovodíkových dikationtů s methanem v provázanosti na mezinárodní kosmickou misi na Titan, měsíc Saturnu (mission Cassini-Huygens). Předpokládá se, že podmínky na Titanu a složení jeho atmosféry by se mohly do určité míry podobat podmínkám na Zemi před vznikem života a právě jedním z prvních výsledků mise bylo spektrum ukazující složení ionosféry Titanu, které prokázalo zastoupení širokého spektra uhlovodíků.

Jana Roithová

Třetí oceněnou je RNDr. Petra Šauli, Ph.D., působící v Oddělení aeronomie v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR. Za rok 2007 byla oceněna Prémií Otty Wichterleho pro mimořádně kvalitní a perspektivní vědecké pracovníky AV ČR. Cílem jejího projektu je popsat prostorový a časový charakter chování ionosféry ve středních šířkách. Motivací tohoto projektu je stálá potřeba ionosférické předpovědi. Detailní znalost vlastností ionosférických charakteristik zlepší předpověditelnost chování systému v daném časovém rozsahu.

Petra Šauli

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.prozenyvevede.cz/.