Diskuse – pokud máte možnost, diskutujte, zejména na témata, která otevírají prostor k mnoha různým názorům. V diskusi je důležité nejen dobře argumentovat, ale také bedlivě poslouchat (číst). Jedině tehdy, pokud posloucháte, co ten druhý říká (píše), můžete jeho názory analyzovat a podle toho přizpůsobit svou vlastní odpověď. „Hluché“ omílání vlastního názoru, který neprošel kritickým zhodnocením na základě názorů toho druhého, vede k zastávání zcela zavádějících názorů a v důsledku také k tomu, že člověk není schopen vidět problémy z více různých stran a nedokáže se v nich dobře orientovat. Jak v testu OSP, tak při studiu na VŠ má tato schopnost velký význam.

Hra strategických her (i na PC) – učit se hrou (a rozvíjet tak své studijní předpoklady) je vůbec nejlepší možnost, jak dosáhnout pokroku. Při „Člověče, nezlob se“ se příliš nezdokonalíte, ale např. šachy zdokonalují velmi dobře kombinační a strategické schopnosti, které uplatníte jak při testu OSP (analytický oddíl), tak při studiu. Existují samozřejmě i další hry, jako např. Osadníci z Katanu apod. Obdobně i na PC existují hry podobného charakteru (např. Sim City), které napomáhají rozvíjet strategické, kombinační schopnosti a logické myšlení. Tím samozřejmě nejsou myšleny hry typu „zabij a běž“…

Řešení rébusů a hříček – starší generace „vyrůstaly“ na Rubikových kostkách. Podobných „hračiček“ je více a podporují schopnosti vyhledávat a nacházet řešení. Kromě toho existují další možnosti, které nemusejí být nudné. Mezi ně nesporně patří SUDOKU (nikoliv křížovky). SUDOKU má velmi pozitivní vliv na to, jak člověk umí hledat správné postupy řešení problémů.

Podpora matematických dovedností – nejcennější a pro většinu lidí nejpotřebnější bude příprava na kvantitativní oddíl testu OSP. Z tohoto oddílu se toho dá nejvíc naučit, a opráší-li člověk základy matematiky, může pak ušetřit spoustu času jen na tom, že při setkání s úlohou v ostrém testu okamžitě použije naučený postup (algoritmus), aniž by jej musel napřed zjišťovat a ověřovat.

Rozvoj pomocí chytrých pomůcek – chytrými pomůckami jsou myšleny zejména testy OSP a internetový kurz OSP. Tato příprava se poněkud odlišuje od toho, jak rozvíjet obecné studijní předpoklady přímo a přirozeně, ale neznamená to, že by jejich účinnost byla menší. Právě naopak. Seznámit se s úlohami (testy), které se v OSP vyskytují, a naučit se způsoby jejich řešení (internetový kurz) může hrát u přijímacích zkoušek zásadní roli.