Máte-li dostatek času, máte zároveň možnost své studijní předpoklady rozvíjet důkladně a hned několika způsoby.

Doporučujeme vám použít všechny metody rozvoje, protože každá z nich má v přípravě trochu jiný přínos. Následující návod poslouží hlavně letošním třeťákům, kteří mají ještě dostatek času na přípravu k testu OSP v následujícím roce.

Čtení náročnějších textů (odborných, ale i literárních) – tato činnost rozvíjí vaše schopnosti v užívání jazyka, rozšiřuje vaši slovní zásobu, zpřesňuje chápání významů slov, umožňuje rozlišovat drobné významové rozdíly, učí vás orientovat se ve složitých situacích, umožňuje nacházet souvislosti, které nejsou na první pohled patrné, trénuje vaši soustředěnost atd.

Nemusí vždy jít jen o literaturu v pravém slova smyslu, existuje celá řada zajímavých časopisů a dalších periodik, která poskytují náročnou, ale často velmi čtivou četbu. Tímto přímo simulujete běžnou studijní situaci.

Řešení problémů – nejen vaše studium, ale také média přinášejí každý den spoustu nových a unikátních událostí. Ačkoliv se to mnohdy nezdá, na každou z nich existuje vždy několik názorů, často protichůdných.

Na prvním místě je snaha nalézt různé názory na tutéž věc, následovat ale musí jejich kritické zhodnocení na základě doložených faktů. Skutečně z nich vyplývá to, co je v textu předkládáno? Jsou předkládané souvislosti založeny na faktech, nebo se jedná o názor autora? „Mluví“ text opravdu o tom, o čem tvrdí, že mluví, nebo je jeho cílem přesvědčit čtenáře, že má autor pravdu? Při studiu (ale také v testu OSP) budete muset podobné problémy řešit.

Formulace vlastních názorů – pokuste se formulovat vlastní názor na nějakou událost nebo fakt (ať už se týká studia nebo toho, co vás zaujme při rozhovoru
s kamarády, v médiích). Nejprve svůj názor zformulujte a potom se pokuste zpětně analyzovat, jestli vaše pojetí nemůže mít nějakou vadu, zda není možný protiargument, který by váš názor mohl pozměnit nebo vyvrátit.

Zkontrolujte také, jestli jste použili skutečně těch správných pojmů a výrazů, zda by nebylo možné nahradit je něčím přesnějším a výstižnějším. Nejlepší bude, pokud k takovému cvičení budete mít někoho, s kým si navzájem své názory vyměníte a kdo vám bude oponovat.

Další zajímavé tipy, které vám pomohou s přípravou na test OSP, naleznete ve 2. díle.