V tomto týdnu se organizace dnů otevřených dveří chopily i celé univerzity. Ve Zlíně, v Ústí nad Labem, v Českých Budějovicích nebo v Praze na České zemědělské univerzitě budou pro studenty zpřístupněny všechny, nebo naprostá většina fakult. Jako vždy bude pro uchazeče o studium připraven informacemi nabitý program.

Zvláště přínosné mohou být pro nové uchazeče zkušenosti stávajících studentů vysokých škol, se kterými se na vybrané fakultě setkají. Právě starší kolegové znají nejlépe odpovědi na otázky, na co se připravit v přijímacích testech, jaká je náročnost samotného studia nebo jak se dá v okolí univerzity využít volný čas.

Kromě prezentace studijních oborů zařazují některé fakulty do programu dne otevřených dveří i tématické přednášky. Například Fakulta informatiky na Masarykově univerzitě v Brně chystá odbornou přednášku na téma "Videokonference v prostředí High Definition (HD) videa". Docent Luděk Matyska v ní pojedná o možnosti využití videa s vysokým rozlišením, nejmodernějšího trendu v oblasti spotřební elektroniky.

Dny otevřených dveří na českých VŠ v tomto týdnu

Středa 23.1.2008
Hospodářská fakulta Technické univerzity v Liberci
Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita (v Plzni)

Čtvrtek 24.1.2008
Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (celouniverzitní akce, s výjimkou FUUD)
Fakulta stavební, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita (v Plzni)

Pátek 25.1.2008
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (celouniverzitní akce)
Fakulta dopravní ČVUT v Praze
Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
Česká zemědělská univerzita v Praze (celouniverzitní akce)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (celouniverzitní akce)
Fakulta podnikohospodářská, VŠE v Praze
Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita (v Chebu)

Sobota 26.1.2008
Česká zemědělská univerzita v Praze (celouniverzitní akce)
Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze

Podrobnosti o programu jednotlivých dnů otevřených dveří naleznete na webových stránkách příslušných institucí.