Konzervatoře jsou zvláštním typem střední odborné školy. Jde o velice úzce zaměřené školy, které se specializují na dramatické umění, tanec, hudbu a zpěv. V ČR je jich celkem 18, některé z nich jsou soukromé. Hned 7 konzervatoří sídlí v Praze. Výuka všeobecných vzdělávacích předmětů je tu omezena na minimum a hlavní náplní jsou specializované předměty, které vás připraví na výkon uměleckého povolání.

Jedná se o přípravu kvalitní, ovšem pro další uplatnění poměrně úzce zaměřenou, takže po maturitě připadají v úvahu prakticky jen umělecky zaměřené akademie. Šestileté jsou zpravidla hudební a dramatické obory, na osm let se studuje v oboru tanec.

Existují tedy dva typy konzervatoří:

  • osmiletá taneční konzervatoř určená absolventům 5. ročníků základních škol. Studenti školu zakončují zhruba v devatenácti letech absolutoriem nebo maturitou.
  • šestiletá konzervatoř určená absolventům 9. ročníků základních škol. Studenti zakončují školu přibližně v jednadvaceti letech absolutoriem. Ve čtvrtém ročníku mají možnost (ne však povinnost) složit maturitní zkoušku.

Výhody konzervatoří:

Kvalitní a velmi intenzivní příprava talentovaných dětí na uměleckou dráhu s velkou pravděpodobností uplatnění ve zvoleném oboru. Budete mít velkou šanci pokračovat ve stejném oboru na vysoké škole uměleckého zaměření.

Nevýhody konzervatoří:

Vyhraněné zaměření na vybraný obor vám prakticky znemožňuje pokračovat ve studiu na jiné než umělecké škole ve stejném oboru. V případě, že nenaleznete vhodné uplatnění, můžete mít problémy s hledáním zaměstnání.

Převzato z časopisu StudentIN