Povinná školní docházka začíná v Estonsku v sedmi letech. Základní školy jsou všechny státní. Zajímavé je pro nás známkování, které je "po rusku": pětka znamená nejlepší výsledek a jednička je naopak nejhorší známkou. V celé zemi je 300 středních škol (u nás jich máme zhruba 1400), z toho 70 odborných učilišť. Jako cizince nás však nejvíce zajímají vysoké školy.

Nejstarší univerzita na estonském území byla založena v roce 1632 v Tartu. Dnes patří mezi mezinárodně uznávané univerzity. Jako jediná z pěti dalších estonských univerzit nabízí skutečné univerzální vzdělání. Ostatní se zaměřují na různé specifické oblasti: zemědělství v Eesti Põllumajandusülikool, strojařství na Tallinna Tehnikaülikool, pedagogické vědy na Tallinna Pedagoogikaülikool, umění na Eesti Kunstiakadeemia, hudbu na Eesti Muusikaakadeemia.

Na univerzitě v Tartu studoval Michal Vaněk, dnes již absolvent Filozofické fakulty v Praze. "Na univerzitě v Tartu jsem pobýval tři měsíce a byl jsem doslova nadšen." Michal si hodně pochvaloval životní úroveň. "Kolej byla výborně vybavena - ve svém pokoji jsem měl koupelnu, záchod, ledničku i vařič. V Estonsku velice dobře funguje tutorská činnost. Každý zahraniční student dostane jako ochránce jednoho estonského studenta, který mu ukazuje, jak vše na škole funguje."

Cizince zajímají přednášky o pobaltském regionu

Zahraniční studenti si nejčastěji vybírají program "informace o pobaltském regionu", což je kurz probíhající v angličtině, který souhrnně informuje o této oblasti. Studenti se dozvědí základy o historii, geografii, současné politické a kulturní situaci. Také absolvují základy estonštiny. Michal zde chodil na estonštinu, ale kurz se mu zdál příliš snadný. "Většina cizinců, kteří zde studují, se zajímají pouze o základy jazyka. Jejich hlavním cílem je získat souhrnnou představu o tomto regionu", vysvětluje.

Proto Michal navštěvoval ještě semináře o ruské literatuře a politologii, mapující současnou politickou situaci v Pobaltí. Průřezový program o Pobaltí je dobrý v tom, že jeho součástí jsou i výlety a kulturní akce. Může být užitečný jako součást studia mezinárodních vztahů.

IT a internet jsou estonskou doménou

Stejně jako u nás se v Estonsku setkáme s třístupňovým systémem: od bakalářského přes magisterský až k doktorskému. Největšího úspěchu Estonci dosahují v IT, v genové technologii, komparativní lingvistice a sémiotice. Na vysokých školách se však přednáší i v ruštině (třetinu populace tvoří Rusové) a některé přednášky jsou v angličtině.

Pro Čechy je estonské prostředí velmi blízké, jak ekonomicky tak historicky. Internet je hodně rozšířen, banky dobře fungují a v obchodech seženete všechno jako u nás. Poznat Estonsko znamená porovnat výsledky transformačního procesu a poznat svébytnou kulturu.

Převzato z časopisu StudentIN