Slovenský astronom RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. působí na Astronomickém ústavu Slovenské akademie věd v Tatranské Lomnici. V Praze prosloví přednášku Slnko - naša najbližšia hviezda.

Jak napovídá samotný název, tématem lednové přednášky pro veřejnost a pro středoškolské studenty bude Slunce – tedy naše nejbližší hvězda. Slunce je centrálním tělesem sluneční soustavy, které svou gravitací a elektromagnetickým zářením ovlivňuje veškeré dění ve sluneční soustavě. Je zdrojem světla, tepla a energie, které podmiňují existenci života na Zemi.

Doktor Rušin v přednášce představí Slunce ve světle nejnovějších poznatků, jež přinášejí přístroje na umělých družicích Země, kosmické sondy nebo moderní pozemské dalekohledy. Nejnovější technologie pomáhají vědcům lépe poznávat procesy na Slunci a na hvězdách jemu podobných.

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. se věnuje výzkumu sluneční koróny a protuberancí na koronální stanici na Lomnickém štítu ve Vysokých Tatrách. Je autorem odborných publikací, vědeckých prací i populárně-naučných článků; organizoval a vedl 15 expedicí za úplným zatměním Slunce po celém světě. Za svou práci získal Cenu SAV za vědeckou činnost a dvakrát Cenu SAV za popularizaci.