Fakulta svým zaměřením navazuje na dlouhodobou tradici elektrotechnického a elektronického průmyslu v severovýchodních Čechách. V regionu jsou rozvíjeny například technologie v oblasti radiolokace či rádiové komunikace. Fakulta nabídkou studijních programů reaguje na potřeby pracovního trhu v přilehlé oblasti. O budoucí absolventy, kteří se stanou kvalifikovanými odborníky, je mezi domácími i zahraničními firmami stále velký zájem.

Vedením fakulty byl prozatím pověřen profesor Pavel Bezoušek, dosavadní ředitel Ústavu elektroniky a informatiky, který vznikl již v roce 2002. Bezoušek zůstane v čele fakulty až do zvolení samosprávních orgánů fakulty. S konáním voleb se počítá již v prvních měsících tohoto roku.

Nová fakulta chce navýšit počet studentů

V současné době fakulta nabízí bakalářské i navazující magisterské studijní programy. V brzké době se počítá i s rozvojem doktorského studia. Ve 4 studijních oborech studuje na fakultě v letošním akademickém roce 760 vysokoškoláků. Podle předběžných plánů by se měla kapacita fakulty rozšířit v následujících pěti letech přibližně na tisíc studentů.

Na pardubické univerzitě studuje celkem 9200 vysokoškoláků. Šest fakult sídlí přímo v Pardubicích, Fakulta restaurování pak v Litomyšli.