Slovenští studenti, kteří při výběru domácích vysokých škol vsázejí hlavně na kvalitu, by měli zamířit především do Bratislavy. Podle Akademické rankingové a ratingové agentúry (ARRA) se nejlepší fakulty v pěti ze šesti odvětví nacházejí právě v metropoli.

Pouze mezi zemědělskými vědami dopadla nejlépe Univerzita veterinárskeho lekárstva z Košic. Školy byly dále porovnány v oblastech přírodních, technických, společenských, humanitních a lékařských věd.

Ve třech odvětvích dominovaly žebříčku fakulty Univerzity Komenského. ARRA v žebříčku hodnotila instituce na základě publikační činnosti, citačních indexů, úspěšnosti v grantových řízeních nebo počtu studentů v postgraduálním studiu. Hodnocení za rok 2007 navázalo na dvě předchozí výroční šetření. Tentokrát žebříček obsahoval 92 fakult a dvě vysoké školy, které nejsou rozčleněny na fakulty.

Autoři šetření vytkli slovenským fakultám řadu nedostatků. V mezinárodním srovnání například slovenští vědci málo publikují a vysoké školy jsou pasivní při rozšiřování výzkumu. Systém vysokého školství je u našich východních sousedů ohrožen fenoménem, kdy je upřednostňována kvantita (zvyšující se počet studentů) před kvalitou. To dokládá podle ARRA především způsob rozdělování veřejných zdrojů.

Absolventi společenských věd mají na trhu problémy

ARRA se zaměřila i na uplatnění absolventů vysokých škol. Zaměstnavatelé například na Slovensku projevují překvapivě velký zájem o absolventy soukromých vysokých škol. V oboru, který vystudovali, zůstávají pracovat zejména absolventi fakult zaměřených na techniku a informatiku. Oproti tomu absolventi humanitních a společenskovědních oborů, o něž zaměstnavatelé příliš zájmu nejeví, nacházejí uplatnění v administrativních pozicích.

Nejlépe hodnocené slovenské fakulty  
Technické vědyFakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU, Bratislava)
Společenské vědyFakulta medzinárodných vzťahov (Ekonomická univerzita, Bratislava)
Přírodní vědyFakulta matematiky, fyziky a informatiky (Un. Komenského, Bratislava)
Lékařské vědyJesseniova lekárska fakulta (Un. Komenského, Bratislava)
Humanitní vědyFilozofická fakulta (Un. Komenského, Bratislava)
Zemědělské vědyUniverzita veterinárského lekárstva (Košice)