Antarktickou stanici pojmenovanou podle slavného vědce J. G. Mendela (1822-1884) vybudovala Masarykova univerzita v březnu 2006. Vědci zde stráví již druhou expediční sezónu. V týmu, který plánuje odlet na 3. a 4. ledna 2008, jsou zastoupeni tři klimatologové a jeden biolog z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, botanici z Botanického ústavu Akademie věd a Jihočeské univerzity a geologové z České geologické služby. Celkem bude na stanici letos pracovat 14 vědců a jeden technik.

Vědci budou pokračovat ve výzkumech, které započali během pobytu v zimě 2007/2008. Pozornost věnují aktuálním otázkám, jako jsou globální oteplování či problematika UV záření ve vztahu k atmosférickému ozónu. Předmětem zkoumání budou i existenční podmínky a mechanizmy přežití živých organismů v extrémních podmínkách Antarktidy.

Pracovníci z České geologické služby chtějí dokončit základní geologické mapování rozlehlé odledněné oblasti na severu ostrova Jamese Rosse a okolních ostrovů. Na geologickou mapu této oblasti čekají odborníci mnoha dalších oborů.

Podmínky v polárních oblastech jsou velmi tvrdé. Proto se výzkum v Antarktidě uskutečňuje v období antarktického léta, kdy se teploty pohybují kolem bodu mrazu.

Výzkum v Arktidě

Kromě výzkumu v jižní polární oblasti čeká vědce o několik měsíců později také výzkumný pobyt v Arktidě. Českou arktickou stanici na souostroví Špicberky zřídila Jihočeská univerzita v říjnu 2007. Základnu nyní tvoří dva technické kontejnery. Jeden slouží pro ubytování šesti osob a druhý jako sklad.

Do budoucna se pro potřeby ubytování počítá s úpravou stávající ruské lovecké chaty. Klimatologové z Masarykovy univerzity na místě již vybudovali automatickou meteorologickou stanici. Komplexní botanicko-klimatologický výzkum dané oblasti je financován z projektu INGO Ministerstva školství a je dále realizován v rámci Mezinárodního polárního roku 2007/08, kde čeští vědci úzce spolupracují zejména s Norským polárním institutem.