Málo místa, nepořádek v učebně nebo zdlouhavé čekání na začátek testu. I takové drobnosti dokáží ovlivnit výkon studentů. Dobrá organizace přitom patří k povinnostem fakult, jež za administrativní zajištění přijímaček vybírají nemalé poplatky.

Od dozoru, který dohlíží nad tím, aby studenti neopisovali, se očekává vřelý a profesionální přístup. Arogance nebo neslušné chování mohou ještě více umocnit stres studentů v místnosti. "Rozhodilo mě, že dva docenti, kteří nás měli po dobu zkoušky ve třídě hlídat, se celou dobu velmi nahlas a ne zrovna slušně bavili o politice," vzpomíná například na přijímací zkoušky na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně studentka Pavla.

Provázané odpovědi zaskočí i dobře připravené

Klidu nepřidá ani nejistota ohledně počtu možných správných odpovědí. V některých testech je jasně určeno, že student může vybrat pouze jednu z nabízených variant. U zkoušejících si ovšem získávají oblibu i testy se žádnou či více možnými správnými odpověďmi.

"Ve fyzice byly napsané čtyři možnosti, ale mohlo se napsat i 'E', což znamenalo, že ani jedna z nabízených možností není správná. Na to mohl třeba někdo zapomenout. V našem testu to bylo asi dvakrát," vzpomíná Matěj na obsah přijímaček na Dopravní fakultě ČVUT.

Někomu může zkomplikovat šance na přijetí i provázanost otázek. Student může být vybaven řadou vědomostí a být dobře připraven, ale zkrátka mu nesedne jedna z otázek. Jedna chyba v testu pro něj pak může mít katastrofální dopad. "Některé otázky byly provázány, takže když se na jednu odpovědělo špatně, tak udělal chybu člověk i v další," dokládá devatenáctiletá Martina příklad z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU.

Zkušenosti absolventů ústního kola přijímaček nasvědčují, že k překonání překážek v cestě na vysokou školu potřebuje člověk často spíše štěstí než vědomosti či studijní předpoklady. "Nejvíce mě zaskočilo druhé kolo, tedy pohovor. Byl velmi psychicky náročný a značně o štěstí při losu otázky," vzpomíná prvačka Andrea z Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově.

Někdy stačí dobře znát své město

Pakliže v případě losu lze hovořit o určité objektivitě při výběru otázky, v následujícím případě to neplatí ani zdaleka. "V ústní části jsme se bavili hlavně o díle Franze Kafky, což mě celkem překvapilo, neboť některých uchazečů přede mnou se zkoušející ptali na to, jaká byla cesta, jaké je jejich město a podobně," uvedla Lenka z prvního ročníku Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. S různě náročnými variantami testů se lze setkat i v písemné části přijímaček.

Problémy může studentům způsobit i vypsání jediného termínu přijímaček. Když dvě vybrané fakulty stanoví termín ve stejný den, uchazeč automaticky přichází o jeden pokus. Pokud fakulta nepovoluje náhradní termín, naděje na přijetí na VŠ se snižují. "Mne konkrétně rozhodila moje momentální indispozice. V době zkoušek jsem byla nemocná a zkoušky jsem dělala v horečce. Jo, chřipka nemá dobré načasování," přidává nezáviděníhodnou zkušenost Petra z Právnické fakulty v Olomouci.