Přítomnost jedenácti vysokých škol a osmdesáti tisíc studentů je dostatečným argumentem proto, aby bylo Brno označováno jako studentské město v pravém slova smyslu. Tato zpráva je potěšující pro provozovatele pohostinských zařízení i pro zaměstnavatele v regionu.

Poptávku po kvalifikovaných mladých talentech se v jihomoravské metropoli daří uspokojit více než jinde. Díky velké koncentraci vysokých škol se město Brno může pochlubit nadprůměrnou vzdělanostní strukturou na české poměry. Více než polovina Brňáků má minimálně maturitu a téměř každý pátý obyvatel města má vysokoškolský diplom. V tomto ohledu může Brnu konkurovat jen Praha.

"Z pětadvacetičlenné třídy gymnázia nás zůstalo v Brně čtyřiadvacet, jen jedna dívčina se vydala hledat štěstí a vědomosti jinam - do Prahy," říká Martina Tlachová, která po maturitě na brněnském gymnáziu zůstala městu věrná i ve chvíli, kdy se vydala na dráhu vysokoškolského studia.

O kvalitní výchozí podmínky a komfort studentů se v Brně usilovně pečuje. Masarykova univerzita v Brně staví například v Bohunicích univerzitní kampus s nejmodernějším vybavením, které by podle odhadů mělo v příštím roce využívat přes šest tisíc studentů a zaměstnanců.

"Student se v Brně nenudí, pokud ví, kam zajít, a pokud má po ruce pár kamarádů. Pokud mu něco z toho chybí, během týdne stráveného ve městě vše potřebné jak zjistí, tak získá," myslí si Martina Tlachová.

Seznam brněnských vysokých škol
Akademie STING, o.p.s.
B.I.B.S., a.s. - Brno International Business School
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Masarykova univerzita v Brně
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Newton College, a.s.
Rašínova vysoká škola s.r.o.
Univerzita obrany
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola Karla Engliše v Brně
Vysoké učení technické v Brně

Zdroj: www.brno.cz