Stipendia se udělují v rámci mezinárodního projektu For Women In Science vedeného společnosti L'Oreal ve spolupráci s Organizací OSN pro výchovu, vědu a kulturu. Projekt se řídí heslem "svět potřebuje vědu, věda potřebuje ženy".

Podle UNESCO představují ženy ve více než 35% zemí světa méně než 30% celkových vědeckých sil a ve více než 75% světa je podíl žen ve výzkumu nižší než 45%.

Letos se o stipendium v České republice uchází 26 kandidátek. Až tři vítězky, které obdrží finanční částku 180 tisíc korun, vybere odborná porota, v níž jsou zastoupeny zástupci Akademie věd ČR, UNESCO i společnosti L'Oreal. Porotě předseda Helena Illnerová, jež ještě nedávno stála v čele Akademie věd ČR. Vyhlášení oceněných za rok 2007 je nachystáno na 22. ledna počátkem příštího roku.

U nás proběhne druhý ročník, jinde je tradice delší

O stipendium se mohou ucházet ženy splňující horní věkový limit 35 let a současně jsou zapojeny do vědeckého výzkumu v oblasti živých nebo materiálních věd. Zatímco u nás probíhá teprve druhý ročník soutěže, v řadě dalších zemí má udělování stipendia tradici již od roku 1998.

V roce 2006 bylo stipendium uděleno Kateřině Kaňkové z Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Berenice Hausnerové z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Tetyaně Ostapchuk z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

"Upozornění na kvalitu vědecké práce, kterou zhodnotí odborníci, formou ceny (jakou je např. toto stipendium) je myslím záslužným popularizačním činem, který činí vědu přístupnější veřejnosti, fyzicky ukazuje, že se výzkumu věnují naprosto normální lidé, kteří v reálném čase dosahují výsledků a transparentně je prezentují a že je to velmi dobré, zajímavé a smysluplné zaměstnání, kterému stojí za to se věnovat," myslí si o smysluplnosti stipendia docentka Kateřina Kaňková, jedna z loňských laureátek.