Na Univerzitě Karlově v Praze otevřou tento týden dveře uchazečům o studium dvě fakulty. Ve středu se mohou seznámit s podmínkami přijímacího řízení zejména budoucí učitelé na Pedagogické fakultě s více než šedesátiletou tradicí. Na pátek připravila informační den další tuzemská významná akademická instituce, Přírodovědecká fakulta.

Nadějné studenty se pokusí nalákat na moderně vybavené učebny a laboratoře. "Absolutorium fakulty je dobrou vstupenkou k perspektivnímu a prestižnímu uplatnění jak v rámci ČR, tak i v zahraničí," uvádí přírodovědci v pozvánce na den otevřených dveří.

V pátek se otevře zlínská univerzita

Zájemcům o studium poskytnou v tomto týdnu informace i dvě fakulty Univerzity obrany, která sídlí v Brně a vznikla poměrně nedávno, v září 2004, splynutím tří vojensky zaměřených vysokých škol. Na čtvrtek připravují informační schůzky Fakulta vojenských technologií a Fakulta ekonomiky a managementu.

Zlínská univerzita Tomáše Bati se rozhodla uspořádat den otevřených dveří v jednom termínu pro všechny fakulty s výjimkou Fakulty multimediálních komunikací. V pátek uvítá nové zájemce Fakulta managementu a informatiky, Fakulta humanitních studií, Fakulta aplikované informatiky a Fakulta technologická. Návštěvníci si budou moci prohlédnout prostory jednotlivých budov včetně vybavení určeného pro výuku i vědeckou činnost.

Den otevřených dveří nabízí v tomto týdnu i fakulty se sídlem v Plzni, Liberci a Karviné. Karvinská Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity bude informovat uchazeče ve středu. Na pátek se chystá prezentace Fakulty pedagogické na liberecké Technické univerzitě a na sobotu na Fakultě strojní na plzeňské ZČU.

Dny otevřených dveří na VŠ v tomto týdnu:

Středa 5.12.:
Pedagogická fakulta (Univerzita Karlova), Praha
Obchodně podnikatelská fakulta (Slezská univerzita v Opavě), Karviná
Čtvrtek 6.12.:
Fakulta vojenských technologií (Univerzita obrany), Brno
Fakulta ekonomiky a managementu (Univerzita obrany), Brno
Pátek 7.12.:
Přírodovědecká fakulta (Univerzita Karlova), Praha
Fakulta pedagogická (Technická univerzita), Liberec
Fakulta managementu a ekonomiky (Univerzita Tomáše Bati), Zlín
Fakulta humanitních studií (Univerzita Tomáše Bati), Zlín
Fakulta aplikované informatiky (Univerzita Tomáše Bati), Zlín
Fakulta technologická (Univerzita Tomáše Bati), Zlín
Sobota 8.12.:
Fakulta strojní (Západočeská univerzita), Plzeň