Učitelské povolání vyžaduje více než jiná celoživotní vzdělávání. Zvláště poté, co se od začátku tohoto školního roku učitelé podílejí na vytváření a aplikaci školního vzdělávacího programu (ŠVP), stoupá poptávka škol po odborných školeních. Školení poskytují pedagogům rady, jak vyzrát na rámcový vzdělávaní program (RVP) a s ním spojená průřezová témata.

Nabídka školení pro učitele je pestrá

Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV) nabízí pro učitele hned několik školení, která mají pedagogům pomoci s výkladem témat z oblasti multikulturní výchovy, genderově senzitivní výuky nebo moderních dějin. NÚOV využívá například partnerskou sít vzdělavatelů učitelů odborných předmětů TT NET. Na vzdělávání pedagogických pracovníků se však zaměřují i zástupci soukromého sektoru disponující odborným zázemím. Školení o mediální výchově nabízí například vzdělávací společnosti Partners Czech nebo HYL.

Mimo státní instituce nabízí svá školení i společnost Scio, která připravuje prezenční kurzy pro pedagogické pracovníky všech typů škol. Kurzy probíhají formou semináře v Praze a Brně. Škola, která si objedná kurz pro učitelský sbor s minimálním počtem deseti lidí, může využít konání školení na vlastní půdě. Pedagogický sbor nebo jednotlivci si mohou rozšířit znalosti, jak psát výstupní hodnocení, žádat o granty nebo vytvářet testy pro školní potřeby. Učitelé se mohou seznámit i se SWOT analýzou školy.

Stát podporuje školení dotacemi, některé postrádají smysl

Stát v případě školení pedagogů nenechává školy úplně na holičkách. Školy získávají dotace, z nichž mohou další vzdělávání učitelů financovat. Jakým způsobem školy další vzdělávání svých pedagogů zajistí, je už do velké míry na nich.

Přidělování dotací však v některých případech zcela postrádá smysl. "Od Krajského úřadu Libereckého kraje jsme obdrželi dotace ve výší asi pěti tisíc korun na kurz k novým maturitám a peníze musíme utratit do konce roku. Máme na to tudíž měsíc a nikde nikdo nepořádá  žádné školení k maturitě," upozorňuje Zdeněk Švácha ze Střední umělecké školy v Liberci. Podle něj stejnou dotaci obdrželi i minimálně všechny ostatní soukromé střední školy v kraji.

Jak se zdá, na začátku příštího roku vybere kraj peníze zpátky, protože je školy nemají jak využít.