Přednáška Voda v krajině, jejímž autorem bude v úterý 11. prosince doktor David Pithart z Ústavu biologie a ekologie AV ČR, se zaměří na důsledky globálních klimatických změn. Přednáška je součástí cyklu Nebojte se vědy, určeného především středoškolákům.

"Stojíme před úkolem, jak zadržet na našem území (v krajině) vodu. Naše krajina však bohužel schopnost zadržovat vodu do značné míry ztratila vlivem intenzifikace zemědělství a vodohospodářských úprav toků. Jaká opatření zvolit? Výstavbu nových přehrad, nebo zadržování vody v půdě a v rozlivech v nivách? Jaké další celospolečenské problémy jsou s těmito strategiemi spojeny?" Právě nad těmito otázkami se budou účastníci přednášky zamýšlet.

Výzkum vegetace na Křivoklátsku trval přes dvacet let

O den později, ve středu 12. prosince, nachystá Akademie věd další přednášku, tentokrát pro celou širokou veřejnost. V rámci cyklu popularizačních přednášek Akademická Praha, pořádaného ve spolupráci s Karlovou univerzitou, seznámí docent Jiří Kolbek z Botanického ústavu AV ČR příchozí s výsledky studia vegetačního pokryvu Biosférické rezervace a CHKO Křivoklátsko.

Vědeckým pracovníkům Geobotanického oddělení Botanického ústavu AV ČR se podařilo v rámci výzkumu například vytvořit mapu potenciální přirozené vegetace území Křivoklátska. Na přednášce se publikum seznámí s bohatým fotografickým materiálem. Na projektu pracovali vědci od roku 1979 do roku 2001.

Pro více informací o chystaných přednáškách klikněte zde.