Nejenže vám zde umožní naučit se řemeslu, se kterým se lehce uchytíte na trhu práce, a to jak v tuzemsku, tak často i ve světě, ale získáte i maturitu, jež vám otevře cestu k dalšímu studiu na vysoké škole.

V oblasti grafického designu v Česku existují odborné školy, které nabízejí špičkové zázemí a kvalitní odborné vzdělávání v oborech, které se těší mezinárodnímu uznání. Jednou z nich je i Střední průmyslová škola grafická sídlící v pražské Hellichově ulici (www.graficka-praha.cz ). Během čtyřletého maturitního studia se tu můžete věnovat propagačnímu výtvarnictví, užité fotografii, polygrafii, médiálním studiím či restaurátorství tisků. Učíte se práci s klasickou i nejmodernější technologií zpracování tisku.

Perspektivní uplatnění

Grafické obory ukončené maturitou můžete studovat i na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě (www.susg.cz ). Základem výuky v čtyřletém oboru propagační výtvarnictví je zvládnutí kresby, malby a grafiky. Další fází je pak práce na počítačích v grafických programech. Škola je soukromá a školné se pohybuje podle prospěchu od 500 o 3 300 korun měsíčně. Nejlepší studenti mají možnost získat stipendium, které tyto poplatky prakticky pokryje.

"Po absolventech je obrovský hlad v grafických studiích a jsou i velmi dobře finančně ohodnoceni. Oni totiž umí dělat nejen ve všech možných programech, ale jsou zároveň kreativní. Umožnit rozvinout kreativitu je hlavním posláním grafických škol," řekl Právu zdejší ředitel Milan Dušák.

Umělecké kovářství: hlad po absolventech

Mezi odborné školy v Čechách, které jsou jedinečné i v evropském kontextu, patří Střední uměleckoprůmyslová škola v Turnově (www.sups.info), jež nabízí nejkomplexnější nabídku oborů zabývajících se kovem.

Výuka v oborech broušení a rytí drahých kamenů či kovů, umělecké zámečnictví či kovářství probíhá formou čtyřletého denního studia zakončeného maturitou.

"Obor broušení drahých kamenů máme jako jediní v republice," říká ředitel školy Jiří Mašek. "Největší zájem je o umělecké kovářství, to je výrazný trend posledních pěti let. V praxi pak absolventi nacházejí často uplatnění i v zahraničí. Kováři hlavně v USA, Itálii a Německu, zlatníci například v Anglii. Škola proto rozvíjí mezinárodní spolupráci již během studia. V Evropě si řadu podobných oborů zrušili a teď chtějí spolupracovat." Zájemce o studium uměleckých oborů čekají obvykle talentové zkoušky, které trvají až tři dny. Hodnotí se i domácí práce. Dále musíte zvládnout testy kulturněhistorické a testy z českého jazyka a literatury a další.