Od letošního školního roku vyučují základní školy podle vlastních vzdělávacích programů, do kterých musely společně s dalšími pěti průřezovými tématy zařadit mediální výchovu. Učit ji mohou třemi způsoby.

"Prvním je integrace do různých předmětů, například českého jazyka, občanské a výtvarné výchovy. Tuto možnost zřejmě zatím volí nejvíce škol," řekl koordinátor programu Marek Mičienka. Učitelé však podle něj mohou děti vychovávat k mediální gramotnosti také pomocí projektů, kdy žáci třeba tvoří svůj časopis nebo si jeden den všímají, kde všude se setkávají s reklamou. Posledním, podle Mičienky nejnáročnějším způsobem je zavedení samostatného předmětu mediální výchova.

Analýza i produkce

Podle lektora programu Radima Woláka navíc existují dva přístupy k výuce. První je založen spíše na analýze, kdy žáci například kriticky rozebírají televizní zpravodajství. Ve druhém "produkčním" se například snaží sami vytvářet reklamy.

Učitelka mediální výchovy na gymnáziu v Mariánských Lázních Marie Lehocká řekla, že pro žáky nižšího gymnázia považuje za vhodnější spíše tvůrčí přístup, kdy si sami vyzkouší, jak s médii pracovat. Zkušený učitel podle ní pozná, kdy jsou žáci zralí na rozbor jejich vlivu.

Přestože vyšší gymnázia začnou vyučovat podle vlastních programů až v roce 2009, a mediální výchova v nich tak zatím povinná není, pořádá Lehocká pro žáky nejvyšších ročníků výběrový seminář.

"Učitelé se najednou musejí věnovat tématu, na které nebyli ve škole připravováni," řekl Wolák. Zatímco v zahraničí má mediální výchova podle autorů tradici, v Česku je zatím jen několik projektů, které by učitelům s výukou pomáhaly.

Organizace nabízí pomoc

Partners Czech pro ně proto připravila ve spolupráci s odborníky i lidmi z praxe školení, které ve dvou letech absolvovalo asi 500 pedagogů. Sestavila pro ně také příručku, ve které jsou scénáře jednotlivých hodin a CD s ukázkami televizního zpravodajství, filmů a reklam.

Projekt financovaný ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu nyní končí, společnost však chce v kurzech pokračovat i nadále.