V prosinci 1941 byly na české území vysazeny tři jednotky — Silver A, Silver B a Anthropoid, z nichž Anthropoid měl provést atentát na Reinharda Heydricha.

Akci měli na starosti parašutisté Jan Kubiš a Jozef Gabčík, kteří na Heydricha zaútočili 27. května. Operace byla — byť s menšími komplikacemi — úspěšná a Reinhard Heydrich 4. června 1942 umírá.

Tímto otvorem se parašutisté dostávali do krypty

Tímto otvorem se parašutisté dostávali do krypty

FOTO: ale, Novinky

„Gabčík s Kubišem se po krátké zastávce v bytech odbojářů přesunuli sem do této krypty pod chrámem sv. Cyrila a Metoděje. Sem přišli zhruba 29. května a byli zde až do 18. června,“ popsal Novinkám provozní vedoucí památníku Petr Hampl.

Kubiš a Gabčík spolu s dalšími doplatili na zradu jiného parašutisty Karla Čurdy. Ten dne 16. června navštívil sídlo gestapa v Petschkově paláci v Praze a udal veškeré informace, které věděl. O dva dny později přijelo k chrámu sv. Cyrila a Metoděje kolem 700 německých vojáků a spustil se nerovný boj.

Někteří historici se domnívají, že touto dírou se chtěli parašutisté prokopat ven skrz kanalizaci

Někteří historici se domnívají, že touto dírou se chtěli parašutisté prokopat ven skrz kanalizaci

FOTO: ale, Novinky

Parašutisté se rozdělili do dvou skupin. Tříčlenná skupina bojovala s německou přesilou zhruba dvě hodiny nahoře v chrámu. Poté se boj přesunul dolů do krypty, kde pokračoval dalších přibližně pět hodin.

V kryptě se našla krev jednoho z parašutistů

V kryptě se našla krev jednoho z parašutistů

FOTO: ale, Novinky

V současné době se vzorek krve analyzuje

V současné době se vzorek krve analyzuje

FOTO: ale, Novinky

I přes nátlak, který byl na ně vyvíjen, se čeští a slovenští parašutisté nepřátelům nevzdali. Padli v boji, nebo zemřeli vlastní rukou. „Nevzdáme se. Nikdy. Jsme Češi,” byla prý jejich poslední slova.

O život přišli také pravoslavný biskup Gorazd, duchovní Petřek, Čikl, bratr Sonnevend a dalších devět věřících z chrámu a 265 spolupracovníků odboje bylo popraveno za pomoc parašutistům. V reakci na atentát byla také vypálena obec Lidice. Památník však připomíná, že hrdinství a oběti Čechů měly za heydrichiády velký morální význam.

Národní památník hrdinů heydrichiády, který se nachází pod chrámem sv. Cyrila a Metoděje, je běžně otevřený pro veřejnost. Vstupné je zdarma.

Dodnes není známo, kolik německých vojáků se parašutistům podařilo zabít

Dodnes není známo, kolik německých vojáků se parašutistům podařilo zabít

FOTO: ale, Novinky