Titus se narodil 30. prosince roku 39 v Římě. Voltumna, římská bohyně bdící nad novorozenými dětmi, jej přinesla do nepříliš významné rodiny Flaviů, která nevynikala vznešeným původem ani slavnými předky. Přesto budoucí císař vyrůstal v blízkosti těch nejurozenějších. Dostalo se mu stejné výchovy jako synu císaře Claudia slavnému Britanikovi a prý byli v dětství dokonce nerozlučnými přáteli.

Titus byl velmi učenlivý a od svých úctyhodných vychovatelů se brzy naučil vše, co římský aristokrat potřeboval, aby mohl pomýšlet na dobrou kariéru. Uměl se bít, jezdit na koni a měl jazyk nabroušený stejně dobře jako meč. Nadto básnil, hrál na kithtaru a dokonce se vyznal v kaligrafii. Není tedy divu, že si brzy vysloužil důležité úřady.

První zkušenosti

Ve svých dvaadvaceti letech odcestoval do Horní Germánie (dnešní oblast na pomezí Švýcarska, Francie a jihozápadního Německa) a později do Británie, kde působil jako vojenský tribun. Setkal se tam se svým otcem a velmi zkušeným vojevůdcem Vespasianem, který zde byl legátem. Titus se ve svém úřadě velmi osvědčil, avšak ty pravé ostruhy si měl zasloužit zcela na opačném konci římského impéria.

Titův portrét

Titův portrét

FOTO: fotobanka Profimedia

Židovské povstání a šachy na trůně

Když v roce 66 začalo v Judeji židovské povstání, povolal císař Nero právě osvědčeného vojevůdce Vespasiana, aby zpacifikoval vzbouřenou provincii. Vespasianus neváhal s šedesátitisícovým vojskem vyrazil na východ. Velení jedné ze tří legií svěřil právě svému synu Titovi. Ten se svého úkolu rozhodně nelekl a v čele legie si vedl skvěle.

Oba Flaviovci se ale ještě v Judeji nestihli ani pořádně ohřát a už je zastihla zpráva o nečekaném převratu v Římě. Nero byl svržen a na jeho trůn dosedl Servius Sulpicius Galba. Vespasianus se tedy otočil a jel do hlavního města oznámit Galbovi svoji loajalitu. Tita nechal v Judeji, aby zde dobyl Jeruzalém. Než se však Vespasianus dostal ke do Říma, byla situace opět jiná. Galba přišel o moc a o císařskou ratolest se nyní přetahovali Marcus Salvius Otho a Aulus Vitellius.

Z této dvojice nakonec vyšel vítězně Vitellius, ale ani jeho pozice nebyla nikterak pevná. Vespasianus se toho rozhodl využít a s podporou svých legionářů, kteří ho sami provolávali císařem, se s ním pustil do boje o trůn. Občanská válka netrvala dlouho. Titův otec jasně zvítězil a roku 69 se stal římským císařem.

Zničení Jeruzaléma

Titus mezitím v Judeji marně dobýval Jeruzalém. Ačkoli měli Římané velkou převahu a s Židy nakládali maximálně krutě, stejně jejich odpor stále nezlomili. V roce 70 ale Titus Jeruzalém neprodyšně oblehl a uvnitř města uzamkl přes půl milionu Židů. Jeho strategií bylo město vyhladovět. To se mu podařilo a v létě téhož roku Jeruzalém dobyl. Svým vojákům nařídil město zničit. V troskách skončil i posvátný židovský chrám, z něhož zbyla jen západní zeď vnější hradby. Známá Zeď nářků, kde Židé dodnes tuto událost oplakávají.

Zeď nářků, kde Židé dodnes oplakávají zničení chrámu

Zeď nářků, kde Židé dodnes oplakávají zničení chrámu

FOTO: fotobanka Profimedia

Poražené čekal velmi tvrdý osud. Velká část z nich šla do otroctví, další byli předhazováni při hrách divokým šelmám a zbylí byli vyhnáni z Judeji a rozprášeni po celém tehdejším světě. Proces známý pod jménem židovská diaspora měl zpupný národ navždy vymazat ze světa.

Titova vláda

Po skončení židovské války, pomáhal Titus svému otci s vládou a připravoval se, že po jeho smrti usedne na trůn. Tak se také stalo a po Vespasianově smrti 23. června 79 se Titus stal římským císařem. Jeho vláda byla krátká ale stabilní a říše prosperovala. Ohrožovala ji spíše příroda. Vždyť již dva měsíce po Titově nástupu na trůn nečekaně explodovala sopka Vesuv a doslov zaživa pohřbila tři města v čele se slavnými Pompejemi.

Další pohromou, kterou musel Titus řešit, byl velký požár Říma, který zničil řadu významných budov.

Na druhou stranu se Titovi také podařilo několik významných budov v Římě vybudovat. Za jeho vlády byl v roce 80 dokončen symbol věčného města, velké římské Koloseum. Na počest jeho otevření uspořádal vskutku velkolepé sto dnů trvající oslavy, které hradil z válečné kořisti ještě z židovské války.

Koloseum v Římě
FOTO: fotobanka Profimedia

Již o rok později ale teprve jednačtyřicetiletý císař umírá. Byl prvním neadoptivním císařem Římské říše a za svůj život byl svědkem tolika zásadních historických okamžiků jako málokdo jiný. Jeho vláda je dnes vnímána jako zlatý věk Římské říše.