Québec City se nachází v srdci francouzsko-kanadské provincie Québec ve východní Kanadě a drží jeden velký primát. Québec je jedno z nejstarších evropských osídlení na celém americkém kontinentu. Starší je už pouze město St. John.

Québec byl založen francouzským cestovatelem, kartografem a mořeplavcem Samuelem de Champlainem. Stalo se tak při jedné z jeho dobrodružných výprav dne 3. července roku 1608. Québec vznikl v místech bývalé indiánské osady jménem Stadacona a stal se tak prvním trvalým francouzským osídlením v Kanadě.

Québec Nordiques působili v NHL 16 sezón

Québec Nordiques působil v NHL 16 sezón.

FOTO: fotobanka Profimedia

"Tam kde se řeka úží"

Québec svou vyvýšenou polohou u jedné z největších amerických řek výborně posloužil jako strategická základna pro další francouzskou expanzi směrem do vnitrozemí.

Poněkud zvláštní název města byl převzat z jazyka zdejšího indiánského kmene Algonkinů, kteří tak označovali říční úžinu. Doslovně Québec znamená „tam, kde se řeka zužuje.“

Původní osada se začala brzy rozrůstat a nakonec se stala centrem nové francouzské kolonie, která záhy dostala i svůj název. Kardinál Richelieu jí přiřkl přívlastek Nová Francie.

Navzdory anglofonní vládě si obyvatelé provincie Québec dodnes podrželi svou původní francouzskou kulturu. Jde o jediný kanadský stát, kde je oficiální řečí pouze francouzština a zároveň je unikátní i náboženské složení provincie, v níž má drtivou převahu římskokatolická církev.

Nejstarší část - Staré město je zapsána v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Na jeho seznam se dostalo roku 1985 a důvodem bylo zachovalé unikátní městské opevnění s citadelou, které tu přistavěli Britové až v 19. století. Gibraltar Západu, tak jí hrdě říkali.

Québec city se svou chloubou, hotelem Frontenac

Québec city se svou chloubou, hotelem Frontenac

FOTO: fotobanka Profimedia

Chlouba jménem Frontenac

Québec je dokonce jediným severoamerickým městem, které podobný systém městských hradeb ještě má.

Symbolem města je zimní festival a především zámek Frontenac, historický hotel tvořící základ nádherného panoramatu města. Frontenac už od svého vzniku v roce 1893 slouží jako hotelové zařízení původně určené pro bohatou smetánku, která cestovala napříč Kanadou pacifickou železnicí.

Zimní festival v Québecu je čtrnáctidenní oslava sněhu, ledu a zimních sportů. Událost se koná na začátku února každého roku a zavítá na ni ročně přes jeden milion návštěvníků.