Mladý Samuel Colt už v jedenácti letech pracoval na farmě v Glastonbury, kam také docházel do školy. Mnohem raději než v Bibli ale pročítal ve vědecké encyklopedii. Při prohlížení knihy zjistil, že věci, které považoval za nemožné, byly opravdu vynalezeny a dokonce fungují. Když se o pár let později potkal s vojáky, kteří mluvili o úspěchu pušky se dvěma ránami a jak je nemožné sestrojit zbraň, jež by mohla střílet pětkrát nebo šestkrát, se Samuel Colt rozhodl, že takovou zbraň vynalezne.

Roku 1829 začal Colt pracovat u otce v textilním průmyslu, kde měl přístup k různým nástrojům, materiálům a odbornosti ostatních dělníků. Dokázal podomácku vyrobit galvanický článek, elektrochemické buňky, kterými prochází elektrická energie, a používal ho k tomu, aby při hození do vody se střelným prachem vybuchl. Vynalezl tak předchůdce nábojů do pistole. Když v roce 1832 poslal otec Colta na moře, aby se naučil námořnímu obchodu, netušil, jak mu tím pomohl.

První typ revolveru praskl

Samuela inspirovalo pozorování koles parníku během jeho plavby. Přišel na to, že bez ohledu na to, jakým způsobem bylo koleso přiděláno, tak každý vždy mluvil o spojce, jež byla nastavena tak, aby kolo drželo. Revolver byl vymyšlen! Na této cestě vytvořil dřevěný model revolveru. Po návratu na pevninu se Samuel vrátil do továrny k otci, který zafinancoval výrobu dvou synových pistolí.

Vyráběné zbraně byly však nekvalitní, protože otec Colta věřil, že nápad s pistolemi je hloupost, a tak používal k jejich výrobě levnou mechaniku. Jedna pistole při výrobě praskla a druhá nestřílela pro jistotu vůbec. Když mu bylo osmnáct, požádal Colt o patent na svůj revolver a prohlásil, že se brzy vrátí s funkčním modelem.

Samuel odcestoval do Anglie, kde hledal bostonského vynálezce Elishyo H. Colliera, aby získal jeho patent z roku 1818 na tzv. revolvingové křesadlo, což se mu také nakonec podařilo. Následně odjel do Francie, kde propagoval svůj revolver. Zde se také dověděl o konfliktu mezi Spojenými státy a Německem. Vrátil se rychle domů, aby mohl sloužit své vlasti a založil továrnu na výrobu zbraní v Patersonu v New Jersey. V tu chvíli už vlastnil patent na výrobu revolveru, který mu byl udělen 25. února 1836. Za nedlouho mohl Samuel Colt díky svému patentu vyrábět první revolvery, které nazval Colt Paterson.

Kalifornská zlatá horečka byla bohatá i pro Colta

Colt se nikdy nepovažoval za vynálezce revolveru, to byl podle něj Collier z Anglie. Colt byl znám také díky typu výroby. Chtěl, aby všechny části zbraně mohly být zaměnitelné. Aby mohla být lehce opravitelná, případně vznikly od sebe trochu odlišné pistole. Vymyslel montážní linky, kdy každý dělník v továrně měl na starosti jeden či dva díly pistole. Ty se spojí a předají dalšímu dělníkovi, který k tomu zase přidá nějaký díl. Tak to jde dál, pistole pomalu vzniká, až dojde na konec linky a dělník přidělá poslední díl a vznikne revolver.

Samuel Colt se s revolverem vydal rovnou k prezidentovi USA Andrewovi Jacksonovi, který souhlasil s prezentací zbraně před armádou. Díky válce s Indiány získal Colt první armádní zakázku. Vojáci si revolver rychle zamilovali. Bohužel i přesto jeho pistole nešly moc na odbyt a Colt byl nucen továrnu v Patersonu zavřít. O několik let později začala mexicko-americká válka a Colt dostal zakázku na 1000 nových revolverů.

Netrvalo dlouho a Samuel Colt mohl opět otevřít továrnu, tentokrát založil Colt’s Patent Fire-Arms Manufacturing Company v Hatfordu ve státě Connecticut, dnes známá pod názvem Colt Manufacturing Company. Nastala kalifornská zlatá horečka, která odstartovala i mnohem větší poptávku po zbraních. Colt mohl svůj závod rozšířit i do jiných měst.

Díky patentu na zbraň s otáčivým válcem si Colt vybudoval monopol a rozhodl se prodávat revolvery i do Evropy. Zbraně získaly takovou oblibu, že se jméno Colt stalo synonymem pro revolver.